Close

Vierplek De Wingerd

Adres: De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem
Organist: Teun van de Steeg
Coördinator kosters: Klaas Meersma, T: (0314) 36 05 95, E: k.meersma@kpnplanet.nl
Secretaris werkgroep vieringen: Gert Lotterman, T: 06 -10 11 18 44, E: g.lotterman@planet.nl.
Verhuur/beheer:  Sandra Nieweg, T (06) 12 47 23 18, E: beheerderdewingerd@hetnet.nl.

De Protestantse Gemeente Doetinchem heeft vier wijkkerken, de zogenaamde vierplekken. Ze vormen één gemeente met een gezamenlijke visie en missie. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. Daardoor hebben ze elk een eigen sfeer en eigen manier van vieren.

De PGD heeft zich in 2020 gemeente breed beraden op de vraag: Hoe willen we gemeente zijn over tien jaar? Hieruit zijn drie kernwoorden naar voren gekomen: Geloven, Gemeenschap en Handelen. De uitkomsten en conclusies kunt u lezen in het eindverslag (klik hier)

KENMERKEN VIERPLEK. Als vierplek De Wingerd willen we een open geloofsgemeenschap zijn met de Bijbel als inspiratiebron, waarin ieder mens zich thuis mag voelen en waarbij gemeenteleden elkaar in alle aspecten van het Christen-zijn versterken, bemoedigen en mogen/kunnen aanspreken.
Onze vierplek verandert en inspireert tot geloofsverdieping en kerk-zijn en draagt dat uit naar de samenleving. In het kader van die veranderingen ontwikkelen we activiteiten. We proberen daarbij aansluiting te vinden bij de (leeftijds)groepen die we nu dreigen te verliezen. Daarnaast kunnen we elkaar inspireren door onze eigen identiteit kenbaar te maken en door deze te delen in oecumenisch verband en met andere vierplekken.

AANVRAGEN BEZOEK. Wilt u bezoek van een predikant, ouderling of andere bezoeker, dan kunt u bellen met (0314) 51 69 12. Dit is het centrale nummer voor alle vierplekken. Er is altijd iemand achter dat nummer paraat die ervoor zorgt dat een bezoekafspraak tot stand komt. Voor hetzelfde doel is er het  e-mailadres: pastoraatpgdoetinchem@gmail.com.
Het nummer is ook bedoeld om iemand van het uitvaartteam in te schakelen voor een kerkelijke uitvaart.

VIERINGEN. De vieringen in De Wingerd beginnen om 10.00 uur. De liturgie is te volgen via een beamerpresentatie. U kunt de liturgie ook  hier vinden bij de kerkdiensten van de betreffende zondag . Ook kunt u de liturgie per e-mail ontvangen. Meldt u zich daarvoor aan bij kerkgroet@gmail.com. U ontvangt dan uiterlijk vrijdag een e-mail met een link naar het bestand.

Tijdens de viering wordt er drie keer gecollecteerd. U kunt contant, via collectebonnen of via de Givt-app geven. Als u de dienst niet kunt bezoeken en deze thuis mee viert kunt u ook meedoen met de collecte: uw bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de PGD: NL35 RABO 0314 3050 33 of doneren met de Givt-app. Een instructiefilmpje over de Givt-app vindt u hier.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten met een kop koffie of thee.

KINDEROPPAS/-NEVENDIENST. In De Wingerd is – wanneer gewenst -tijdens de vieringen oppas voor kinderen tot 4 jaar . Elke viering is er indernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Meer informatie vindt u hier.

VERVOERSDIENST. Wie graag naar een viering in De Wingerd wil bezoeken maar geen eigen vervoer heeft, kan gebruikmaken van de vervoersdienst. De vervoersdienst wordt geregeld door Casper van Hilten, T: (0314) 75 04 81

THUIS DIENSTEN BELUISTEREN. U kunt een kerkdienst rechtstreeks of later beluisteren via deze website of de website kerkdienstgemist 

AANVRAGEN BEZOEK. Wilt bezoek van een predikant, ouderling of andere bezoeker, bel (0314) 51 69 12. Dit telefoonnummer is voor alle vierplekken, dus voor de hele gemeente. Er is altijd iemand achter dat nummer paraat die ervoor zorgt dat een bezoekafspraak tot stand komt. Voor hetzelfde doel is er het  e-mailadres: pastoraatpgdoetinchem@gmail.com.
Het nummer is ook bedoeld om iemand van het uitvaartteam in te schakelen voor een kerkelijke uitvaart.

KERKGROET. Elke week verschijnt er een digitale zondagsbrief met daarin actuele informatie over de vierplek. Als u deze brief op donderdag/vrijdag in uw mailbox wilt ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar kerkgroet@gmail.com

BIJZONDERE VIERINGEN

ZONDAG, DAG OM TE VIEREN EN TE ONTMOETEN. De één houdt van een viering met veel stilte, de ander is juist liever in gesprek, een derde houdt vooral van koffie. Daarom zijn we in De Wingerd gestart met een nieuw initiatief. Op de eerste zondag van de maand (behalve de zondagen in januari en in de zomervakantie) is De Wingerd open vanaf circa 08:30 tot 14:00 uur . In die tijd zullen er vieringen zijn, koffie en een lunch. En u/jij kunt aanhaken op het moment dat bij je past en gaan wanneer het uitkomt. Hier vindt u meer informatie over dit initiatief.

OECUMENISCHE VIERINGEN. Elke tweede zaterdagavond van de maand is er in De Wingerd een oecumenische themaviering met aandacht voor bezinning, meditatie en gesprek. Aanvang 18.30 uur. Deze vieringen – zonder officiële voorganger – worden voorbereid door de werkgroep Oecumene. Er zijn ook oecumenische vieringen op Aswoensdag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Hier vind je meer informatie over deze vieringen en de werkgroep.

TOP2000-DIENST. Aan het eind van het jaar is er in De Wingerd een Top2000-dienst. Hiermee haakt de vierplek in op de Top 2000 die in deze periode wordt uitgezonden op Radio 2. In deze Top 2000 staan veel nummers met inhoud. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. Wat is er mooier dan in een kerkdienst samen te luisteren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis? Een talentvolle groep jonge muzikanten speelt deze nummers live. Elk jaar wordt gekozen voor een bepaald thema en is er aandacht voor een goed doel.

KERK-OP-SCHOOT-VIERING. De Kerk-op-schoot-viering is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar (en hun broertjes, zusjes en ouders, grootouders, verzorgers). Tijdens deze dienst beleven de kinderen én hun (groot)ouders/verzorgers het Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende melodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.

EN DOOR DE WEEK…

Het Kerkelijk Centrum de Wingerd staat in de wijk De Huet-Dichteren en wordt door de week intensief gebruikt voor tal van activiteiten op kerkelijk, oecumenisch of algemeen gebied. Zo zijn er allerlei activiteiten in het kader van ‘Open Kerk’.
De zalen in De Wingerd zijn te huur. In het hele gebouw is gratis wifi beschikbaar.  Coördinator: Sandra Nieweg, T: (06) 12 47 23 18, E: beheerderdewingerd@hetnet.nl.