Close

FAQ

Het antwoord op de ‘Veel Gestelde Vragen’ (FAQ) krijgt u door op het plusteken te klikken.

Veel gestelde vragen

De kerkelijke mutaties zoals doop, belijdenis en huwelijk en de mutaties die niet automatisch via de GBA verlopen zoals geboortes en uitschrijvingen worden door het kerkelijk bureau doorgegeven aan de landelijke ledenadministratie.

Als uw dierbare is overleden, kunt u contact opnemen met het team pastoraat; telefoon (0314) 51 69 12, of mail: pastoraatpgdoetinchem@gmail.com) voor een uitvaartdienst. In overleg met het team pastoraat wordt u in contact gebracht met een voorganger die de uitvaartdienst kan leiden. Allereerst is het van belang dat u samen met de uitvaartondernemer én de voorganger tot een gezamenlijk moment komt waarop de viering plaats vindt. Vervolgens heeft u een gesprek met de voorganger over het leven van de overledene en de invulling van de uitvaartdienst. U kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. De dienst kan gehouden worden in één van de kerken of in een andere ruimte, bijvoorbeeld de aula van het crematorium.

Laat het Kerkelijk Bureau ook weten dat uw dierbare is overleden door een rouwkaart te sturen naar Kerkelijk Bureau PGD, Bongerd 4, 7006 NJ, Doetinchem.

In bijgevoegd document vindt u de tarieven van de uitvaartdiensten: tarieven rouw- en trouwdiensten per 1 juli 2023

U wordt jaarlijks via Aktie Kerkbalans benaderd om uw jaarlijkse bijdrage aan de PGD door te geven.
U kunt ook “Periodiek schenken” voor een periode van 5 jaar. Hiervoor kunt u het formulier downloaden. Het voordeel hiervan is dat er voor deze giften geen drempelbedrag geldt, zodat deze giften altijd volledig aftrekbaar zijn.
Meer info hierover is te vinden op belastingdienst.nl als u in het zoekvakje “periodieke giften vanaf 2014” invult.

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
De PKN kent een landelijke ledenregistratie (LRP) waarin de gegevens van 2,1 miljoen PKN leden zijn opgenomen.De Protestantse Gemeente Doetinchem heeft ruim 4000 leden.
De burgerlijke overheid (GBA) geeft mutaties zoals verhuizingen, huwelijk, scheiding en overlijden via de SILA door aan de landelijke ledenadministratie van de PKN. Deze administratie geeft de mutaties door aan de plaatselijke kerkelijke bureaus.

U kunt hiervoor contact opnemen met het team pastoraat: (0314) 51 69 12, of mail: pastoraatpgdoetinchem@gmail.com.

Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een huwelijksdienst in één van onze kerken of op een andere locatie. De huwelijksdienst wordt uitgebreid voorbereid met een predikant. Neem hiervoor contact op met het team pastoraat, telefoon (0314) 51 69 12, of mail pastoraatpgdoetinchem@gmail.com .

We spreken in de voorbereidingsgesprekken over jullie leven, jullie liefde en geloof. Je kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. Voor een goede voorbereiding is het belangrijk om minimaal zes weken van te voren een afspraak te maken. De kerkelijke inzegening van een huwelijk volgt op een burgerlijk huwelijk. In de Protestantse Gemeente Doetinchem kunnen ook mensen van gelijk geslacht hun verbond van liefde en trouw laten inzegenen. Bij voorkeur is minimaal één van de partners lid van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Indien beide partners geen lid zijn, kun je het beste contact opnemen met het pastoraatteam om mogelijkheden te bespreken.

Het voorgenomen huwelijk kun je (het liefst telefonisch of persoonlijk) aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. T: (0314) 39 06 60. Er worden dan afspraken gemaakt over de datum, tijd en plaats van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Deze afspraken zijn pas definitief als de predikant, koster en kerk beschikbaar zijn.

In bijgevoegd document vindt u de tarieven van de trouwdiensten: tarieven rouw- en trouwdiensten per 1 juli 2023

Het is voor iedereen die ingeschreven staat bij de Protestantse Gemeente Doetinchem mogelijk om zijn of haar kind te laten dopen in één van de vierplekken. Je kunt hierover contact opnemen met het pastoraatteam, telefoon (0314) 51 69 12 of mail pastoraatpgdoetinchem@gmail.com). Het dopen gebeurt op zondagochtend.

Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.
Sommige ouders willen hun kind liever niet laten dopen. Het is dan mogelijk dat het kind gezegend wordt in een dienst op zondagochtend.

Als je een geboortekaartje naar het Kerkelijk Bureau PGD (Bongerd 4, 7006 NJ, Doetinchem) stuurt, dan wordt je kind ingeschreven in de ledenadministratie van de kerk. Ook als je je kind niet laat dopen, kan het wel ingeschreven worden. Je kunt ook een mail sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl

Pastoraatteam: telefoon (0314) 51 69 12 of mail pastoraatpgdoetinchem@gmail.com ).

 

Als u graag naar de kerk wilt, maar u heeft geen eigen vervoer dan kunt u gebruik maken van de vervoersdienst. De vervoersdienst is per vierplek geregeld:

Wanneer u in Doetinchem woont en elders lid wilt worden van een PKN gemeente (of andersom) dan kunt u een mail sturen of bellen naar het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl, T: (0314) 39 06 60.

U kunt zich inschrijven door:

– Een mail te sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl
– Telefonisch contact opn te nemen met het kerkelijk bureau, T: (0314) 39 06 60, geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur).

Hoe kan ik mij uitschrijven?
Wanneer u uitgeschreven wilt worden als lid van onze gemeente, dan kunt u een brief zenden aan de Protestantse Gemeente Doetinchem: De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem of een e-mail naar leden@pgdoetinchem.nl.

U kunt een mail sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl.
Meestal verloopt deze mutatie automatisch via de burgerlijke overheid.

Ik ga verhuizen binnen Doetinchem:
U kunt hier uw adresgegevens wijzigen en verzenden.

Ik ga verhuizen vanuit Doetinchem naar elders:
Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.
Als u verhuist naar een burgerlijke gemeente die meer dan één PKN gemeente binnen haar grenzen kent is het zinvol om in uw nieuwe gemeente contact op te nemen het kerkelijk bureau of de scriba en te controleren of u bij de juiste gemeente bent ingeschreven.

Ik ga verhuizen naar Doetinchem:
Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.
U kunt ook een mail sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl

Op het kerkelijk bureau wordt bijgehouden wie er aangeschreven worden bij de Actie Kerkbalans.
Als daar vragen over zijn kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau; kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl

' no_comments='Yes']