Close

FAQ

Klik op het plusteken voor het antwoord.

Veel gestelde vragen

De kerkelijke mutaties zoals doop, belijdenis en huwelijk en de mutaties die niet automatisch via de GBA verlopen zoals geboortes en uitschrijvingen worden door het kerkelijk bureau doorgegeven aan de landelijke ledenadministratie.

Als uw dierbare is overleden, kunt u contact opnemen met één predikanten voor een rouwdienst. Allereerst is het van belang dat u samen met de uitvaartondernemer én de predikant tot een gezamenlijk moment komt waarop de viering plaats vindt. Vervolgens heeft u een gesprek met één van de predikanten over het leven van de overledene en rouwdienst. U kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. De dienst kan gehouden worden in één van onze kerken of in een andere ruimte, bijvoorbeeld de aula van het crematorium.

U kunt contact opnemen met één van de predikanten:
Vierplek De Wingerd: ds. Ina Veldhuizen, T: 06-203 75 457

Vierplek Catharinakerk: ds. Wijke Greydanus, T: 06-23460083 of ds. Henk Makkinga, T: 06-50984528

Vierplek Gaanderen/Slangenburg: ds Helma van Loon, T: 06-43229677

Vierplek Wehl: interim: ds Theo Menting, T: 06-34114190

Laat het Kerkelijk Bureau ook weten dat uw dierbare is overleden door een rouwkaart te sturen naar Kerkelijk Bureau PGD, Bongerd 4, 7006 NJ, Doetinchem.

In bijgevoegd document vindt u de tarieven van de uitvaartdiensten: tarieven rouw- en trouwdiensten per 1 juli 2023

U wordt jaarlijks via Aktie Kerkbalans benaderd om uw jaarlijkse bijdrage aan de PGD door te geven.
U kunt ook “Periodiek schenken” voor een periode van 5 jaar. Hiervoor kunt u het formulier downloaden. Het voordeel hiervan is dat er voor deze giften geen drempelbedrag geldt, zodat deze giften altijd volledig aftrekbaar zijn.
Meer info hierover is te vinden op belastingdienst.nl als u in het zoekvakje “periodieke giften vanaf 2014” invult.

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
De PKN kent een landelijke ledenregistratie (LRP) waarin de gegevens van 2,1 miljoen PKN leden zijn opgenomen.De Protestantse Gemeente Doetinchem heeft ruim 4000 leden.
De burgerlijke overheid (GBA) geeft mutaties zoals verhuizingen, huwelijk, scheiding en overlijden via de SILA door aan de landelijke ledenadministratie van de PKN. Deze administratie geeft de mutaties door aan de plaatselijke kerkelijke bureaus.

U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze predikanten.
ds. Ina Veldhuizen, T: 06-203 75 457
ds. Wijke Greydanus, T: 06-23 46 00 83 of ds. Henk Makkinga, T: 06-50 98 45 28
ds Helma van Loon, T: (0315) 23 77 88

Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een huwelijksdienst in één van onze kerken of op een andere locatie. De huwelijksdienst wordt uitgebreid voorbereid met één van onze predikanten, die je zelf kunt kiezen. We spreken in die voorbereidingsgesprekken over jullie leven, jullie liefde en geloof. Je kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. Voor een goede voorbereiding is het belangrijk om minimaal zes weken van te voren een afspraak te maken met de predikant. De kerkelijke inzegening van een huwelijk volgt op een burgerlijk huwelijk. In de Protestantse Gemeente Doetinchem kunnen ook mensen van gelijk geslacht hun verbond van liefde en trouw laten inzegenen. Bij voorkeur is minimaal één van de partners lid van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Indien beide partners geen lid zijn, kun je het beste contact opnemen met één van de predikanten van Doetinchem om mogelijkheden te bespreken.

Het voorgenomen huwelijk kun je (het liefst telefonisch of persoonlijk) aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. T: (0314) 39 06 60. Er worden dan afspraken gemaakt over de datum, tijd en plaats van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Deze afspraken zijn pas definitief als de predikant, koster en kerk beschikbaar zijn.

In bijgevoegd document vindt u de tarieven van de trouwdiensten: tarieven rouw- en trouwdiensten per 1 juli 2023


Het is voor iedereen die ingeschreven staat bij de Protestantse Gemeente Doetinchem mogelijk om zijn of haar kind te laten dopen in één van de drie vierplekken. Je kunt hierover contact opnemen met de predikant van de vierplek waar je je kind zou willen laten dopen. Het dopen gebeurt op zondagochtend.

Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.
Sommige ouders willen hun kind liever niet laten dopen. Het is dan mogelijk dat het kind gezegend wordt in een dienst op zondagochtend.

Als je een geboortekaartje naar het Kerkelijk Bureau PGD (Bongerd 4, 7006 NJ, Doetinchem) stuurt, dan wordt je kind ingeschreven in in de ledenadministratie van de kerk. Ook als je je kind niet laat dopen, kan het wel ingeschreven worden. Je kunt ook een mail sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl

Vierplek De Wingerd: ds. Ina Veldhuizen, T: 06-203 75 457

Vierplek Catharinakerk: ds. Wijke Greydanus, T: 06-23460083 of ds. Henk Makkinga, T: 06-50984528

Vierplek Gaanderen/Slangenburg: ds Helma van Loon, T: (0315) 23 77 88

Vierplek Wehl: ds Helma van Loon, T: (0315) 23 77 88

Als u graag naar de kerk wilt, maar u heeft geen eigen vervoer dan kunt u gebruik maken van de vervoersdienst. De vervoersdienst is per vierplek geregeld:

Wanneer u in Doetinchem woont en elders lid wilt worden van een PKN gemeente (of andersom) dan kunt u een mail sturen of bellen naar het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl, T: (0314) 39 06 60.

U kunt zich inschrijven door:

– Een mail te sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl
– Telefonisch contact opn te nemen met het kerkelijk bureau, T: (0314) 39 06 60, geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur).

Hoe kan ik mij uitschrijven?
Wanneer u uitgeschreven wilt worden als lid van onze gemeente, dan kunt u een brief zenden aan de Protestantse Gemeente Doetinchem: De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem of een e-mail naar leden@pgdoetinchem.nl.

U kunt een mail sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl.
Meestal verloopt deze mutatie automatisch via de burgerlijke overheid.

Ik ga verhuizen binnen Doetinchem:
U kunt hier uw adresgegevens wijzigen en verzenden.

Ik ga verhuizen vanuit Doetinchem naar elders:
Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.
Als u verhuist naar een burgerlijke gemeente die meer dan één PKN gemeente binnen haar grenzen kent is het zinvol om in uw nieuwe gemeente contact op te nemen het kerkelijk bureau of de scriba en te controleren of u bij de juiste gemeente bent ingeschreven.

Ik ga verhuizen naar Doetinchem:
Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.
U kunt ook een mail sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl

Op het kerkelijk bureau wordt bijgehouden wie er aangeschreven worden bij de Actie Kerkbalans.
Als daar vragen over zijn kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau; kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl

' no_comments='Yes']