Close

Oecumenische themavieringen

Elke tweede zaterdagavond van de maand is er in de Wingerd een oecumenische themaviering zonder officiële voorganger. Iedereen is van harte welkom in deze vespervieringen die worden voorbereid door de werkgroep Oecumene. Eenmaal per twee maanden wordt deze viering gecombineerd met een eenvoudige maaltijd. Aanvang 18.30 uur. Aandacht voor bezinning, meditatie en gesprek.

Zoals het woord oecumene al zegt, de vieringen hebben niet een specifiek Katholiek of Protestant karakter. Van meerdere geloofswegen worden elementen samengevoegd. Er wordt wel een kaars aangestoken, er worden (Bijbel)teksten gelezen en er wordt samen gebeden en gezongen.

Misschien zou u zelf een keer mee willen denken over een thema voor een viering? Teksten, liederen en gedichten uitzoeken? Deze voorlezen tijdens de viering? Wanneer u zich aangesproken voelt, wordt u van harte uitgenodigd om zich te melden bij Petra Elfrink, p.elfrink@live.nl, of te bellen met Gemma Jansen, telefoonnummer 0314-342714

Voor meer informatie:
Facebook: Oecumene De Wingerd
Mail: oecumene.de.wingerd@gmail.com