Close

Zondag, dag om te vieren en te ontmoeten

De één houdt van een viering met veel stilte, de ander is juist liever in gesprek, een derde houdt vooral van koffie. Daarom beginnen we in De Wingerd vanaf 4 november met een nieuw initiatief op zondag.
De Wingerd is dan open vanaf ca. 8.30 uur tot 14.00 uur. In die tijd zullen er vieringen zijn, koffie en een lunch. En u/jij kunt aanhaken op het moment dat bij je past en gaan wanneer het uitkomt. De eerst komende keer is op :

Zondag 2 december 2018

9.00 – 9.30 uur
Morgengebed: Viering met enkele liederen, gebeden, een lezing en stilte.

9.30 – 10.00 uur: Koffie

10.00 – 11.00 uur
Klassieke viering: Viering met liederen, gebeden, lezing en overweging.

11.00 – 11.30 uur: Koffie

11.30 – 12.30 uur
Interactieve viering: viering met vooral ‘lichtere’ liederen (Iona, Opwekking, Sela, kinderliedjes enz.), gebeden, lezing en verdieping. Veel nadruk op persoonlijke verwerking en inbreng. Speciaal geschikt voor kinderen, jongeren en iedereen die zelf aan de slag wil. De allerjongsten zijn ook gewoon welkom in de viering.

12.30 – 13.30 uur
Lunch: een ieder die mee wil lunchen neemt wat lekkers mee voor de lunch, geschikt om te delen met anderen.

13.15 – 13.45 uur
Viering met Taizé-accent: Viering met Taizéliederen, gebeden, lezing en stilte.

De toegang is vrij. Tijdens iedere viering zal een collecte gehouden worden.
De volgende keren zullen zijn op 3 februari, 3 maart en 7 april.