Close

Een Tuin vol Verhalen: Een nieuw begin!

In de Tuin vol Verhalen gaan we aan de slag met het thema: Een nieuw begin. Het is alsof we na een lange tijd waarin we geconfronteerd werden met corona weer mogen starten met een nieuw begin. Het is een nieuw begin, maar niet een begin zonder corona. We weten niet hoe de toekomst zal verlopen, maar het zal iets te maken hebben met het integreren van corona in ons leven. Aan dat nieuwe begin zitten allerlei aspecten: de één ziet mogelijkheden en de ander heeft vooral heimwee naar hoe het was. Met het oog op dit thema hebben we de Bijbel open geslagen en verhalen gevonden rondom een nieuw begin:

– Genesis 9 Aan de zondvloed is een einde gekomen en God sluit met Noach en de zijnen een verbond. Het wordt een nieuwe start.

– Jozua 1:1-9 Het volk Israël trok onder leiding van Mozes door de woestijn. Jozua volgt hem op. Hij staat met het volk op de grens van het beloofde land en God spreekt hem toe.

– Jesaja 43:14-21 Het volk Israël is in ballingschap. De verleiding is om vol heimwee terug te blijven kijken. Maar dan zegt God: “Blijf niet staat bij wat eertijds is gebeurd (…). Zie, ik ga iets nieuws verrichten.”

– Haggaï 2:1-9 Als het volk Israël terug keert uit de ballingschap, dan blijkt het reële Jeruzalem niet zo mooi als dat het was in hun dromen. Het nieuwe begin valt tegen. Haggaï steekt hen een hart onder de riem om vol te houden in de opbouw van de tempel.

– Lucas 13:10-17 Jezus ziet een vrouw die gebukt gaat onder een ziekmakende geest. Hij maakt haar vrij en zij staat recht op.

– Handelingen 11:1-18 De Geest van Pinksteren neemt Petrus mee in een nieuw begin en laat hem een grens oversteken: het evangelie van Jezus is ook voor de heidenen.

– Filippenzen 2:1-11 Een nieuw begin ontstaat als Christus niet aan een gestalte van God zijn vasthoudt, maar er afstand van doet en een slaaf wordt. Dit wordt een nieuw begin voor ontelbaar veel mensen.

Enerzijds willen we ons in dit seizoen laten inspireren door de verhalen uit de Bijbel. Anderzijds zijn we ook benieuwd naar jouw/uw verhalen. Het zou zomaar kunnen dat de coronatijd voor een nieuw begin heeft gezorgd: De één is misschien uitgebreid gaan kokkerellen, de ander is gaan tuinieren, een derde is aan een andere baan begonnen (al dan niet noodgedwongen) en een vierde neemt zich stellig voor de agenda nooit meer zo vol te laten lopen als voor corona. We zijn benieuwd naar die verhalen.Wie weet kunnen we die in de loop van het seizoen laten horen of kunnen we elkaar inspireren met workshops om zo iets nieuws te kunnen beginnen.

Het programma voor dit seizoen ligt niet vast en is erg flexibel. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat lange termijn planningen geen garantie geven voor de uitvoer er van. Dus voel je/u vrij om ook zelf activiteiten aan te dragen.

Veel zegen en inspiratie toegewenst!

Namens de predikanten,

Ds. Ina Veldhuizen