Close

Mensen van de Weg: jaarthema 2023/2024

Samen met enkele gemeenteleden hebben we als pastores nagedacht over de vraag wat een goed jaarthema zou zijn voor het komende seizoen. We dachten aan de gemeente, het proces waarin we zitten en vroegen ons af wat we daarin nodig hebben. We zullen ingrijpende beslissingen moeten nemen, er zal van alles veranderen, niets ligt vast. Het is een spannende weg die we moeten gaan en opeens was het thema daar. Werden de eerste volgelingen van Jezus niet ‘Mensen van de Weg’ genoemd?

Zo kwamen we bij het thema: Mensen van de Weg. We zijn op reis, zonder te weten wat we allemaal zullen tegenkomen. We weten enkel dat we onderweg zijn naar Gods nieuwe wereld. Maar het is wel de Weg met hoofdletter, namelijk Jezus die zegt dat hij de Weg is. Te midden van alles wat schuift en beweegt, zoeken we om ‘mensen van de Weg’ te zijn. Op deze manier hopen we dat we bij onze Bron bepaald blijven en niet verstrikt raken in financiën, fte’s, gebouwen en belangen. Als mensen van de weg hopen we dat we niet naar binnen gericht raken, maar ook steeds in beweging blijven en naar buiten gericht blijven.

We hebben bij dit thema de volgende ‘verhalen’, bijbelgedeelten gekozen:
Allereerst dachten we aan Abraham. Hij hoorde de stem van God (Genesis 12:1-9) en ging op reis naar het land dat God hem zou wijzen. Op zijn levenslange reis wordt zijn geloof op de proef gesteld, verdwaalt hij  en komt weer terug, twijfelt hij, maar is hij ook een voorbeeld van iemand die vertrouwt. Hij werd door geloof gedreven en is in geloof gestorven. Steeds was hij op reis naar het land van God (Hebreeën 11:1-3, 8-16, 12:1-3). De weg kan gaan langs grazige weiden en rustige wateren, maar kan ook leiden door dalen van diepe duisternis (Psalm 23). Moeilijke tijden kunnen aanvoelen als stromend water in een rivier waar je door heen moet, of vuur wat onvermijdelijk is, maar wat kun je sterk zijn als je weet dat ook daar God bij je is (Jesaja 43:1-7). Vanuit Spreuken 3:1-9 klinkt de wijze die zijn lessen doorgeeft aan een volgende generatie. Hij is er van overtuigd dat wie zich op God richt op de juiste weg blijft. Natuurlijk kan vanuit het 2e Testament Johannes 14:1-12 niet ontbreken, daar staat dat Jezus de Weg is en zo zijn de volgelingen van Jezus ‘Mensen van de Weg’ genoemd. Want het gaat bij het volgen van Jezus niet om het onderschrijven van wat ‘waarheden’, maar het gaat om een levenswijze, de wijze waarop je de weg wilt gaan. Dat de weg om te gaan een zoektocht is, wist Paulus ook. Hij probeerde verschillende routes uit, om uiteindelijk de weg te vinden die hij moest gaan (Handelingen 16:6-10).

We hopen dat we in het komende seizoen met dit thema en deze bijbelgedeelten onze ogen gericht kunnen houden op Christus en zo te ontdekken de weg die we kunnen gaan.
Namens de pastores, ds. Ina Veldhuizen


VERDIEPENDE BOEKJES
In de loop van het seizoen zullen er bij de verschillende verhalen (bijbelgedeelten) uit de Tuin vol Verhalen verdiepende boekjes geplaatst worden. Ze bevatten achtergronden bij het bijbelgedeelte, gespreksvragen, muzieksuggesties enz.
De boekjes kunnen gebruikt worden bij de Gemeentegespreksgroepen, maar kunnen ook inspirerend zijn voor iedereen die op één of andere manier met het jaarthema aan de slag gaat (bijvoorbeeld ter voorbereiding van vieringen, meditatie, openingen van vergaderingen).

Iedereen die werkt met het thema ‘Mensen van de Weg’ bij de Tuin vol Verhalen is vrij om de afbeelding van Margreet Baars te gebruiken.