Close

Vierplek Catharinakerk

Adres: Simonsplein 25, 7001 BM  Doetinchem
Organist: Elske te Lindert
Coördinator kostersdienst: Jan Kuiperij, T: (0314) 34 06 07, E: jankuiperij@kpnmail.nl
Verhuur/beheer: Jan Terbeek, T: (06) 53 42 60 32, E: verhuur@catharinacultureel.nl.
Verhuur coördinatie door Stichting Catharina Cultureel.

De Protestantse Gemeente Doetinchem heeft vier wijkkerken, de zogenaamde vierplekken. Ze vormen één gemeente met een gezamenlijke visie en missie. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. Daardoor hebben de vierplekken elk een eigen sfeer en eigen manier van vieren.

De PGD heeft zich in 2020 gemeente breed beraden op de vraag: Hoe willen we gemeente zijn over tien jaar? Hieruit zijn drie kernwoorden naar voren gekomen: Geloven, Gemeenschap en Handelen. De uitkomsten en conclusies kunt u lezen in het eindverslag (klik hier)

KENMERKEN VIERPLEK. In de diensten proberen we aan te sluiten bij wat er in ons leven van alledag zoal gebeurt en tegen de horizon daarvan de oude verhalen uit de Bijbel als nieuw, hoopvol en richting wijzend te laten opklinken. Op adem komen, jezelf hervinden, geraakt worden, in beweging komen, omdat God hartstochtelijk gaat voor mensen, voor leven, voor rechtvaardigheid, voor vrede. Als gemeente proberen we elkaar te zien en te vinden in vreugd en verdriet, waarbij we ons gedragen mogen weten door God.
We gebruiken verschillende bijbelvertalingen, maar meestal de Nieuwe Bijbelvertaling. We zingen uit het bekende liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ (2013). Op de eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. Deelname is mogelijk voor ieder die gedoopt is. Ook kinderen zijn dus welkom.

AANVRAGEN BEZOEK. Wilt u bezoek van een predikant, ouderling of andere bezoeker, dan kunt u bellen met (0314) 51 69 12. Dit is het centrale nummer voor alle vierplekken. Er is altijd iemand achter dat nummer paraat die ervoor zorgt dat een bezoekafspraak tot stand komt. Voor hetzelfde doel is er het  e-mailadres: pastoraatpgdoetinchem@gmail.com
Het nummer is ook bedoeld om iemand van het uitvaartteam in te schakelen voor een kerkelijke uitvaart.

VIERINGEN. In principe is de aanvangstijd van de vieringen 10.00 uur. In het zomerseizoen kerken we enkele malen in De Wingerd. De gemiddelde duur van de dienst is ruim een uur. Er is geen avond- of middagdienst, tenzij bij bijzondere gelegenheden. 
Bij de hoofdingang wordt iedereen persoonlijk welkom geheten en ontvangt de ‘orde van dienst’. Bij de ingang liggen liedboeken voor de bezoekers van de diensten klaar. Omdat we kerk zijn in het centrum waar veel ouderen wonen, is de gemiddelde leeftijd wat hoger, maar we zijn een levendige en open gemeenschap. Er is kindernevendienst en voor de allerjongsten een oppas.
De diensten worden zorgvuldig voorbereid door predikanten, ambtsdragers en organist. Alle elementen worden op elkaar afgestemd. En dat is merkbaar aan de eenheid van het geheel.

Tijdens de viering wordt er drie keer gecollecteerd. U kunt contant, via collectebonnen of via de Givt-app geven. Als u de dienst niet kunt bezoeken en deze thuis mee viert kunt u ook meedoen met de collecte: uw bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de PGD: NL35 RABO 0314 3050 33 of doneren met de Givt-app. Een instructiefilmpje over de Givt-app vindt u hier.

Elke zondag staan na afloop van de dienst koffie, thee en limonade klaar voor wie wil blijven napraten.
De orde van dienst (liturgie) wordt de zaterdag voor de dienst op deze site geplaatst. Ook kunt u hier meer informatie vinden over de voorgangers.

HET ORGEL. De kerk beschikt over een bijzonder Flentrop-orgel. Het neemt een unieke plaats in tussen de instrumenten die gebouwd zijn in de naoorlogse periode en is in 2011 als rijksmonument aangemerkt. In 2014 heeft het orgel een algehele restauratie ondergaan.

KINDEROPPAS/-NEVENDIENST. Er is tijdens de vieringen oppas- en kindernevendienst. Contactpersoon: Coby Kuiperij  T: (0314) 34 06 07

VERVOERSDIENST. Wie graag een viering in de Catharinakerk wil bezoeken maar geen eigen vervoer heeft, kan gebruikmaken van de vervoersdienst. Contactpersoon: K.J. Sijsling, T: 06 –  1925 1304.

THUIS DIENSTEN BELUISTEREN. U kunt een kerkdienst rechtstreeks of later beluisteren via deze website of de website kerkdienstgemist 

ZONDAGSBRIEF. Elke week verschijnt er een digitale zondagsbrief met daarin actuele informatie over de vierplek. Als u deze brief op donderdag/vrijdag in uw mailbox wilt ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar zondagsbriefcka@gmail.com  

EN DOOR DE WEEK…
De Catharinakerk is de meest zichtbare kerk in Doetinchem. Los van de markante centrale plaats die zij als gebouw inneemt, wil de Catharinakerk ook een plek zijn om je in het leven te oriënteren en op verhaal te komen.
De kerk heeft een stiltecentrum voor de stad. Dagelijks, behalve op zondag, staat tussen 9.30 uur en 17.00 uur de deur van de Catharinakerk open. In de hal van de kerk (kant Simonsplein) kan iedereen zich even terugtrekken voor een moment van rust, bezinning of gebed. Er is ook gelegenheid een kaarsje te branden.

Hoewel de kerk er van buiten historisch uitziet, zul je verrast zijn door het moderne, gastvrije interieur met prima stoelen, sanitaire voorzieningen, verwarming, verlichting en geluidsinstallatie. De kerk doet ook dienst voor (culturele) activiteiten. Je kunt dan denken aan concerten, lezingen, tentoonstellingen, etc. Deze worden gecoördineerd door de Stichting Catharina Cultureel. Beheer/Verhuur: Jan Terbeek, T: (06) 53 42 60 32, E: verhuur@catharinacultureel.nl

Meer informatie over de Catharinakerk kunt u vinden in de DIGI Informatiegids december 2023 .
En wilt u meer weten over de Catharinatoren of deze virtueel beklimmen, ga dan naar: www.catharinatoren.nl