Close

Op 28 april digitale bijeenkomst over De Wingerd als ontmoetingscentrum

De Wingerd, plek van geloven, gemeenschap en dienen

Ongeveer twee jaar geleden is er een werkgroep gestart om te brainstormen over de toekomst van de gemeenschap in De Wingerd. De werkgroep heeft een idee ontwikkeld om de functie van De Wingerd als ontmoetingscentrum te verbreden. Het idee omvat een aantal aanpassingen van de inrichting en uitstraling van het gebouw. Een programma van eisen is opgesteld waaraan volgens de werkgroep het toekomstige gebouw zou moeten voldoen. Daarover willen we graag met alle gebruikers in gesprek gaan. Dit zal digitaal plaatsvinden op woensdagavond 28 april a.s. van 20.30-22.00 uur. De tekst van het programma van eisen vindt u hier: Programma-van-Eisen-VerbouwdeWingerdVersie2.
Iedereen die de presentatie wil bijwonen kan zich opgeven bij peterbob@peerenboom.info.