Close

Samenwerking Doetinchem en Dresden

Sinds 1986 onderhouden wij een partnerschap met de Lukasgemeinde in Dresden. We bezoeken elkaar regelmatig en bespreken daarbij veel thema’s. Centraal staat het zoeken naar verbinding tussen de beide geloofsgemeenschappen.

In mei 2016 is het 30-jarig jubileum van het partnerschap groots gevierd. Beide gemeentes hebben toen uitgesproken dat de situatie sinds 1986 ingrijpend is veranderd. Desondanks is het waardevol om allerlei aspecten rond het kerk- en christen zijn in de 21e eeuw te blijven uitwisselen. Bijvoorbeeld: beide gemeentes stellen zich de vraag: “hoe kun je kerk zijn in een geseculariseerde omgeving?” In ontmoetingen, fysiek of via sociale media, laten we elkaar zien hoe we met deze vraag omgaan. Activiteiten die we recent hebben ondernomen, zijn:

 • Mei 2023: Vanuit de PGD gaan 21 mensen op bezoek in Dresden. Met het thema “Mit Jesus hoch hinaus” (verslag). We maken kennis met de nieuwe predikanten van de Lukasgemeinde: ds. Hans-Jörg Rummel en ds. Frederieke Hecker.
 • Juli 2022: ds. Manja Pietzcker verlaat Dresden, zij wordt predikant in Glarus (Zwitserland).
 • Mei 2022: We ontvangen 30 gasten uit Dresden onder het motto van “Een nieuw begin”. Lees het verslag (verslag).
 • Oktober 2021: de Dresdengangers komen weer in levenden lijve samen bij het “Ontmoetingsbuffet).
 • Mei 2021: in verband met de coronabeperkingen vieren we 35 jaar partnerschap met een “fotogroet” (bijlage 1 en bijlage 2).
 • Februari 2021: we bekijken de uittrededienst van ds. Dieter Rau online.
 • December 2020: in Dresden wordt de nieuwe kerkenraad van de fusiegemeente Johannes-Kreuz-Lukas geïnstalleerd.
 • September 2020: enkele Doetinchemse gemeenteleden wonen in Dresden de dankdienst voor de oogst bij.
 • Mei 2020: in verband met corona komt er geen bezoek uit Dresden. In de viering van 24 mei wordt, zowel in Dresden als in Doetinchem, aandacht geschonken aan het partnerschap.
 • November 2019: de film Nicolaikirche 1995, over de vredesbeweging vanuit de Nicolaikirche in Leipzig, is met veel gemeenteleden en andere belangstellenden bekeken.
 • September 2019: twee mensen hebben de PGD vertegenwoordigd bij de Erntedankgottesdienst in Dresden, voor het eerst georganiseerd door de drie gemeenten die nu samenwerken in Dresden: de Lukaskirchgemeinde, de Kreuzkirchgemeinde en de Johanneskirchgemeinde.
 • Mei 2019: 53 mensen vanuit de PGD hebben de Lukasgemeinde in Dresden bezocht. Lees er meer over in het verslag.
 • Mei 2018: 43 gasten uit Dresden hebben ons jaarthema “genade” meebeleefd en kennisgemaakt met de pioniersplek in de Slangenburgse Kerk.
 • Februari 2018: afgevaardigden van de kerkenraad van de PGD en de Holland – Werkgroep, aangevuld met de predikante namens het kerkbestuur, hebben een dag lang intensief uitgewisseld over het waarom en hoe van onze samenwerking.
 • Oktober 2017: 26 mensen vanuit onze gemeente hebben deelgenomen aan de viering van 500 jaar Reformatie, in Dresden.  Deze Reformatiereis is in Doetinchem in meerdere sessies inhoudelijk voorbereid.
 • Mei 2017: samen met jongeren van de toneelgroep van de Lukasgemeinde hebben enkele Doetinchemse jongeren deelgenomen aan de Kirchentag auf dem Weg, in Leipzig en Wittenberg.

Werkgroep Doetinchem-Dresden:
Jan Peet, voorzitter tel (0314)  33 20 12, e.peet3@chello.nl
Jannie Orriëns, vice-voorzitter, tel (0315) 29 83 75, jw.berendsen@slangenburg.nl

 

Deze slideshow vereist JavaScript.