Close

Vierplek Wehl

Adres: Grotestraat 25, 7031 AG Wehl
Coördinator predikanten- en organistenrooster: Francisca Best, T. 0314-683 261, E. Francisca-best@hetnet.nl
Koster: Johan Hamer, T. 06-2327 0324, E. johan.hamer1953@gmail.com
Verhuur/beheer: Sandra Nieweg T (06) 1247 2318, E: beheerderdewingerd@hetnet.nl.
Of Ab Berendsen: T (06) 2350 5083, E: abberendsen@planet.nl

De Protestantse Gemeente Doetinchem heeft vier wijkkerken, de zogenaamde vierplekken. Ze vormen één gemeente met een gezamenlijke visie en missie. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. Daardoor hebben ze elk een eigen sfeer en eigen manier van vieren.

De PGD heeft zich in 2020 gemeente breed beraden op de vraag: Hoe willen we gemeente zijn over tien jaar? Hieruit zijn drie kernwoorden naar voren gekomen: Geloven, Gemeenschap en Handelen. De uitkomsten en conclusies kunt u lezen in het eindverslag (klik hier)

KENMERKEN VIERPLEK. De vierplek Wehl is een kleine gemeente waarin we elkaar in een open en informele sfeer op zondag ontmoeten. Ontmoeting staat daarbij centraal: ontmoeting met God en met elkaar. In het licht van de Eeuwige waarvan de brandende Paaskaars symbool is, en de Schrift die open ligt, zijn wij samen om met elkaar een woord van troost en inspiratie te ontvangen.

Af en toe is er kindernevendienst, dan houden wij in de dienst met de kinderen een gesprekje en zingen we met hen een lied. Met Palmpasen is er een optocht met Palmpasenstokken door de kerk en op de laatste zondag voor de vakantie neemt de kindernevendienst afscheid van de kinderen die naar de  middelbare school gaan.

Tijdens de grote feestdagen is er naast de organist of pianist muzikale medewerking van een gelegenheidskoor of instrumentalisten.

Tweemaal per jaar op de zondag van de eenheid en in de vredesweek kennen we een oecumenische viering met de rooms-katholieke parochie. Daarnaast wordt er een dienst voorbereid met de Wereldcontactgroep uit Wehl. Daarbij wordt onze aandacht gevraagd voor een project in Azië, Afrika of Latijns Amerika.

In de diensten is er sprake van een open sfeer waarin veel mogelijk is.

Na de dienst blijven er velen nog even na om tijdens het koffie drinken elkaar te ontmoeten en bij te praten. Informeren naar elkaars wel en wee en meeleven met elkaar staan hoog in ons vaandel.

AANVRAGEN BEZOEK. Wilt u bezoek van een predikant, ouderling of andere bezoeker, dan kunt u bellen met (0314) 51 69 12. Dit is het centrale nummer voor alle vierplekken. Er is altijd iemand achter dat nummer paraat die ervoor zorgt dat een bezoekafspraak tot stand komt. Voor hetzelfde doel is er het  e-mailadres: pastoraatpgdoetinchem@gmail.com
Het nummer is ook bedoeld om iemand van het uitvaartteam in te schakelen voor een kerkelijke uitvaart.

VIERINGEN. De vieringen in de Protestantse kerk van Wehl  beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de viering wordt er drie keer gecollecteerd. U kunt contant, via collectebonnen of via de Givt-app geven. Als u de dienst niet kunt bezoeken en deze thuis mee viert kunt u ook meedoen met de collecte: uw bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de PGD: NL35 RABO 0314 3050 33 of doneren met de Givt-app. Een instructiefilmpje over de Givt-app vindt u hier.

KINDERNEVENSDIENST. Bij verschillende vieringen is er kindernevendienst. Onder het rooster van de diensten in het contactblad Ontmoeting staat aangegeven wanneer. Contactpersoon: vacant

VERVOERSDIENST. Wie graag een viering in de kerk in Wehl wil bezoeken, maar geen eigen vervoer heeft, kan gebruikmaken van de vervoersdienst. Contactpersoon: vacant

THUIS DIENSTEN BELUISTEREN. U kunt een kerkdienst rechtstreeks of later beluisteren via de website www.kerkdienstgemist.nl

ZONDAGSBRIEF. Elke week verschijnt er een digitale zondagsbrief met daarin actuele informatie over de vierplek. Als u deze brief op donderdag/vrijdag in uw mailbox wilt ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar zondagsbrief.wehl@gmail.com  

OECUMENISCHE BELEVING EN VIERINGEN. Elke 3e zondag van januari en elke 3e zondag van september vinden de oecumenische vieringen in Wehl plaats.

HET KERKGEBOUW. Het eerste kerkgebouw stamt uit 1722. De afmetingen waren 5½ x 5 meter. De kerk werd grondig hersteld in 1820-1821, nieuwbouw vond plaats in 1857-1858. De kosten van deze nieuwbouw bedroegen toen 5.285 gulden. In 1900 werd de kerk van een toren met luidklok voorzien. Een restauratie van het gebouw vond in 1959 plaats. De consistorie werd in 1961 opgeknapt. In 1980 vindt er weer een opknapbeurt plaats: de indeling wordt gewijzigd door het verwijderen van de oorspronkelijke kerkbanken en nieuw meubilair wordt aangeschaft. Het torenkruis krijgt in 1989 een grote opknapbeurt. Een keukentje werd in 1990 ingericht bij de consistorie. In 2011 zijn er in de kerk nieuwe gevelkachels geplaatst en in 2013 is er weer een opknapbeurt, waarbij er tevens een nieuwe geluidsinstallatie met opnamemogelijkheden voor kerk-tv is geïnstalleerd.

EN DOOR DE WEEK …
Naast de kerk staat het gebouw Ons Huis. Een verenigingsgebouw waarin door de week allerhande activiteiten plaatsvinden van de Ouderensoos tot koren die er repeteren. Diverse verenigingen maken er gebruik van. We hebben de beschikking over twee zalen; één voor ca. 20 personen en één voor ca. 70 personen. Bij de huur zit het gebruik van keuken, koffiezetapparaat, afwasmachine, koelkast enz., inbegrepen. Ook is het mogelijk om het kerkgebouw te huren. Info bij: koster Johan Hamer, T. 06-23270324, E. johan.hamer1953@gmail.com