Close

Vierplek Slangenburg

Adres: IJzevoordseweg 35, 7004 HX  Doetinchem
Organist: Sietse Strating
Koster/verhuur: Lies Ankersmit, T: (0314) 36 08 63, E: j.ankersmit10@hotmail.com
Bij geen gehoor: André en Mieke Wink, (hulpkoster) T: (0315) 32 85 79, E: andre-mieke@hetnet.nl

De Protestantse Gemeente Doetinchem heeft vier wijkkerken, de zogenaamde vierplekken. Ze vormen één gemeente met een gezamenlijke visie en missie. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. Daardoor hebben ze elk een eigen sfeer en eigen manier van vieren.

De PGD heeft zich in 2020 gemeente breed beraden op de vraag: Hoe willen we gemeente zijn over tien jaar? Hieruit zijn drie kernwoorden naar voren gekomen: Geloven, Gemeenschap en Handelen. De uitkomsten en conclusies kunt u lezen in het eindverslag (klik hier)

KENMERKEN VIERPLEK. De werkgroep vieringen werkt aan een goede verdeling van aanvullingen in de vieringen, zoals een koor, muziek­groep, symbolisch bloemschikken enzovoort. De vierplek kenmerkt zich door een warme, hechte gemeenschap, waar mensen uit de buurt, uit Gaanderen en uit Doetinchem een thuis hebben gevonden. Na elke viering worden de stoelen in kringen gezet en is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken. Bij bijzondere vieringen, zoals de jong-en-oud-vieringen, zijn er ook veel kinderen in de kerk. Enkele ontstane tradities worden met liefde in ere gehouden, zoals de viering met palmzondag. Daarbij worden de kinderen met palmpaasstokken en alle kerkgangers na de viering met de ezels van de overburen opgehaald om daar op de boerderij samen te komen voor koffie, thee en veel lekkers.

AANVRAGEN BEZOEK. Wilt u bezoek van een predikant, ouderling of andere bezoeker, dan kunt u bellen met (0314) 51 69 12. Dit is het centrale nummer voor alle vierplekken. Er is altijd iemand achter dat nummer paraat die ervoor zorgt dat een bezoekafspraak tot stand komt. Voor hetzelfde doel is er het  e-mailadres: pastoraatpgdoetinchem@gmail.com
Het nummer is ook bedoeld om iemand van het uitvaartteam in te schakelen voor een kerkelijke uitvaart.

VIERINGEN. Vieringen in de Slangenburgse kerk beginnen om 10.00 uur.
Tijdens de viering wordt er drie keer gecollecteerd. U kunt contant, via collectebonnen of via de Givt-app geven. Als u de dienst niet kunt bezoeken en deze thuis mee viert kunt u ook meedoen met de collecte: uw bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de PGD: NL35 RABO 0314 3050 33 of doneren met de Givt-app. Een instructiefilmpje over de Givt-app vindt u hier.

ZONDAGSBRIEF. Elke week verschijnt er een digitale zondagsbrief met daarin actuele informatie over de vierplek. Als u deze brief op donderdag/vrijdag in uw mailbox wilt ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar jcvanloon@gmail.com.   

HET GEBOUW. Het kerkje van de Slangenburg ligt aan de bosrand, volledig buiten de stedelijke bebouwing. Het is gebouwd in 1930 met medewerking van vele vrijwilligers in de stijl van die tijd. Er is een ruime parkeerplek op het gazon voor de kerk. In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden. Het gebouw is drempelvrij, dus voor iedereen toegankelijk. De kerkzaal biedt ruimte aan ongeveer 100 personen.

EN DOOR DE WEEK …
De Slangenburgse kerk is een pioniersplek. Pioniers zoeken naar vernieuwende vormen van kerk-zijn. Hier gebeurt dat onder de naam ‘Spoorzoeken in Slangenburg’. De pioniers organiseren wandelingen, o.a. naar de Sint Willibrordsabdij om daar een middaggebed bij te wonen. Daarnaast bieden ze ook andere activiteiten aan waarbij het accent ligt op stilte en meditatie (meditatief bijbellezen, schilderen, labyrint lopen).