Close

Vesper in de stad

Iedereen is welkom bij de ‘vesper in de stad’, iedere woensdagmiddag om 17.00 uur, in de Driekoningenkapel, Gasthuissteeg 2, in het centrum van Doetinchem.

De vesper duurt ongeveer 20 minuten. Samen met anderen luister je naar teksten, die je kunt meespreken. Ongemerkt adem je op het ritme van de woorden.

Je hoort een lied, of je zingt het mee. De melodie nodigt je uit tot rust, je adem neemt het ritme van de muziek over. Een voorganger leest een korte tekst uit de Bijbel. Wellicht geven deze woorden je houvast.

Het hart van de vesper vormt de stilte van enkele minuten. In alle rust overdenk je wat je bezig houdt. In de diepte van je eigen hart spreek je je verlangens uit. Op je eigen adem vind je stilte in jezelf. Je kunt een kaarsje aansteken voor iemand aan wie je vandaag speciaal denkt, tegen wie je misschien iets onuitsprekelijks zou willen zeggen. Na een laatste tekst en rustige muziek verlaten we in stilte de kapel.