Close

Verdieping

Bijbelgesprekskring in de Driekoningenkapel

Iedere eerste maandag van de maand komen we bij elkaar  in de Driekoningenkapel om de lezingen in de kerkdiensten van de maand die volgt samen te bespreken. We beginnen om 14.30. Om 16.00 uur stoppen we. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Voel je welkom!

Gemeentegespreksgroepen

Je komt zo’n tien keer in het seizoen bij elkaar bij een gemeentelid thuis en bespreekt alle bijbelgedeelten die in de Tuin vol Verhalen centraal staan. De leiding van de gemeentegespreksgroepen ligt in handen van een gemeentelid. De coördinatie ligt bij Janny Jansons (jankevandijk@planet.nl, 0314-366602).

Bijbelkring op de Huet

Op de Huet bestaat een bijbelkring die eenmaal per maand bij elkaar komt. Momenteel bespreken we met elkaar de verhalen uit de proeftuin. Soms bespreken we het verhaal onder elkaar, maar een avond wordt ook wel ingeleid door een predikant. De laatste avond sluiten we het seizoen af met een ongedwongen bijeenkomst waarbij gezellig gegeten, gedronken en nagepraat wordt.
Het aantal deelnemers lig niet vast, maar in de praktijk  blijkt dat rond 15 personen een fijn aantal is waarbij ieder zich gehoord voelt.
De avonden worden gehouden op de laatste dinsdagavond van de maand van 19.45 – 22.00 uur. U kunt zich opgeven bij Enna Oostlander,  T: (0314) 36 22 23, E: enna@oostlander.net