Close

Verdieping

Bijbelgespreksgroep in de Driekoningenkapel

Iedere eerste maandag van de maand komen we bij elkaar  in de Driekoningenkapel om de lezingen in de kerkdiensten van de maand die volgt samen te bespreken. We beginnen om 14.30. Om 16.00 uur stoppen we. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Voel je welkom!

Bijbel ter sprake

“Ik ben benieuwd wat de dominee zondag van de overweging gaat maken.” “Ik pik veel meer op uit de preek nu we een avond samen gesproken hebben over de bijbeltekst.”
Zomaar enkele reacties van deelnemers van Bijbel ter sprake. Op deze avonden proberen we met een open blik naar de tekst te kijken die op een daaropvolgende zondag centraal staat in de dienst. Iedereen is van harte welkom, of je nu een prater bent of niet, of je bijbelkennis hebt of helemaal niet.

Gemeentegespreksgroepen

Je komt zo’n tien keer in het seizoen bij elkaar bij een gemeentelid thuis en bespreekt alle bijbelgedeelten die in de Tuin vol Verhalen centraal staan. De leiding van de gemeentegespreksgroepen ligt in handen van een gemeentelid.

Bijbelkring op de Huet

Op de Huet bestaat een bijbelkring die eenmaal per maand bij elkaar komt. Momenteel bespreken we met elkaar de verhalen uit de proeftuin. Soms bespreken we het verhaal onder elkaar, maar een avond wordt ook wel ingeleid door een predikant. De laatste avond sluiten we het seizoen af met een ongedwongen bijeenkomst waarbij gezellig gegeten, gedronken en nagepraat wordt.
Het aantal deelnemers lig niet vast, maar in de praktijk  blijkt dat rond 15 personen een fijn aantal is waarbij ieder zich gehoord voelt.
De avonden worden gehouden op de laatste dinsdagavond van de maand van 19.45 – 22.00 uur. U kunt zich opgeven bij Enna Oostlander,  T: (0314) 36 22 23, E: enna@oostlander.net

Dopen en belijdenis

Het is voor iedereen die ingeschreven staat bij de Protestantse Gemeente Doetinchem mogelijk om zijn of haar kind te laten dopen in één van de drie vierplekken. Je kunt hierover contact opnemen met de predikant van de vierplek waar je je kind zou willen laten dopen. Het dopen gebeurt op zondagochtend. Ter voorbereiding komen de doopouders drie avonden bij elkaar waar gesproken wordt over de wens om je kind te laten dopen, over de betekenis van de doop en over de invulling van de doopviering.