Close

Vacature organist/pianist

De Protestantse Gemeente Doetinchem kent de vierplekken Catharinakerk, de Wingerd, Slangenburg en Wehl. Voor de vierplekken Slangenburg, de Wingerd en Wehl zijn wij op zoek naar één of meer organist(en)/pianist(en) die in afwisseling met de huidige en de nieuwe organisten zorgen voor de muzikale invulling van één of meerdere erediensten per maand in onze gemeente.

Van de organist/pianist verwachten wij:

– affiniteit met nieuwe vormen van kerkmuziek, waaronder Iona, Taizé-liederen en Opwekking;

– het leveren van inspirerende bijdrage aan de eredienst;

– een betrokken en actieve houding bij de kerkelijke gemeente ;

– een functieniveau II of III als bedoeld in de salarisregeling kerkmusici van de Protestantse Kerk Nederland;

– samenwerking met de overige organisten over de invulling van het rooster;

– samenwerking met de predikant, werkgroep vieringen en andere geledingen binnen de betreffende vierplek(ken) en binnen de gehele Protestantse gemeente Doetinchem;

– bereidheid om in de verschillende vierplekken te spelen.

Afhankelijk van uw beschikbaarheid en van de concrete situatie per vierplek krijgt u een contract voor een nader te bepalen vast aantal uren of krijgt u betaald per losse speelbeurt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit van Lenthe, kerkrentmeester personele zaken (na 18.00 uur bereikbaar via 0314-345855 of 06-46280413) of met ds. Helma van Loon, predikant vierplek Slangenburg en vierplek Wehl (0314-646039 of 06-43229677).

Stuur dan uw reactie voor 16 december 2019 sturen aan:

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Doetinchem p/a Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem of per e-mail aan g.lenthekerk@gmail.com