Close

Aan wie worden kerkelijke mutaties doorgegeven?

De kerkelijke mutaties zoals doop, belijdenis en huwelijk en de mutaties die niet automatisch via de GBA verlopen zoals geboortes en uitschrijvingen worden door het kerkelijk bureau doorgegeven aan de landelijke ledenadministratie.