Close

PGD op weg naar 2030

In onze gemeente denkt een regiegroep na over de toekomst van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Gemeenteleden worden actief betrokken bij dit denkproces. Het plan is om in het seizoen 2019-2020 een gemeente breed beraad te houden over de toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor is onder auspiciën van de kerkenraad een toekomstvisie op papier gezet.

De kerkenraad wil via dialoogavonden met zoveel mogelijk gemeenteleden in gesprek gaan. Er is voor gekozen om in het proces drie thema’s centraal te stellen: gemeenschap, geloven en handelen.
Onderzoek en ervaring in de kerk van Engeland hebben duidelijk gemaakt dat kerken die deze thema’s centraal stellen beter functioneren dan kerken die het traditionele model hanteren: kerk = gebouw + predikant + diensten.

De drie thema’s gemeenschap, geloven en handelen zullen ook centraal staan in de Tuin vol Verhalen voor het seizoen 2019-2020 en terugkomen in de zondagse vieringen, gespreksgroepen en activiteiten, te beginnen op de startzondag in september.