Close

PGD jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Door corona is er heel veel aangepast, anders of soms ook niet uitgevoerd. Maar terugkijkend is er toch heel veel gedaan, gebeurd en opgepakt.
Online vieringen werden door veel anderen meegevierd. Via sociale media hielden we elkaar op de
hoogte, inspireerden en bemoedigden we elkaar. Gemeenschap en betrokken bij elkaar bleven we door
telefoontjes, kaarten, filmpjes, muziek. We blikken terug op 2020 met een beeldend jaarverslag.