Close

Update: PG Doetinchem en het coronavirus

19 mei 2020 – Vanaf 1 juni mogen bij kerkelijke bijeenkomsten 30 mensen aanwezig zijn en vanaf 1 juli 100 mensen. Daarbij gelden de voorschriften van het RIVM over hygiëne, afstand en kwetsbare personen. Voor iedere vierplek is er een gebruiksplan opgesteld hoe kerk te kunnen zijn in de anderhalvemeter- samenleving. De online-vieringen gaan de komende maanden gewoon door.

Kerkdiensten
Op basis van de huidige inzichten kunnen vanaf 1 juli gemeenteleden de kerkdiensten weer beperkt bezoeken in alle kerkgebouwen. In De Wingerd is dat mogelijk vanaf 1 juni. Het aantal gemeenteleden dat aanwezig kan zijn, varieert van 20 tot 68 personen, afhankelijk van de grootte van de kerkruimte en het aantal te realiseren zitplaatsen op anderhalve meter afstand. Per vierplek is een systeem van reserveren vastgesteld, dat via de zondagsbrieven en  kerkgroet kenbaar wordt gemaakt. Iedereen die een kerkdienst  wil bijwonen, wordt gevraagd zich te houden aan de voorschriften van het RIVM. Gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid moeten zelf de afweging maken of kerkbezoek verantwoord is.

Bij binnenkomst wordt iedereen welkom geheten en gevraagd naar de gezondheidssituatie. De stoelen zijn op veilige afstand van elkaar geplaatst. Zingen doen we vooralsnog niet, omdat dit een bron van besmetting lijkt te zijn. Ook koffiedrinken na afloop doen we voorlopig niet. Gecollecteerd wordt er zoveel mogelijk digitaal of via een mandje bij de uitgang.
De maand juni is vooral een oefenmaand. In deze maand wordt op iedere vierplek het gebruiksplan uitgetest met een beperkt aantal mensen.

Gebruiksplan
In elk kerkgebouw ligt een geprinte versie van het gebruiksplan. Daarin is te lezen hoe de (kerk)ruimte veilig is ingericht wat betreft zitplaatsen, looproutes en maximaal aantal toelaatbare personen per activiteit en per ruimte. Ook de procedure voor het verlaten van het kerkgebouw is beschreven. Per gebouw is een coördinator aangesteld.

Voor ieder kerkgebouw is er een reinigingsplan. Bij binnenkomst staat een desinfectiemiddel klaar om de handen te ontsmetten. Van kerkgangers wordt gevraagd het toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken. Na afloop van elke viering worden deurklinken, tafels, stoelen (vooral de armleuningen), lezenaar, kanselbijbel, headset en alle andere voorwerpen die gebruikt zijn, gereinigd door de beheerder, koster of coördinator.

Andere bijeenkomsten
Spoorzoeken in Slangenburg. De vrijdagse meditatieve wandelingen gaan vanaf juni in aangepaste vorm weer van start. Zie de website.

Mediteren met de Bijbel kan vanaf juni in aangepaste vorm in de bijzaal van de Slangenburgse kerk. Op 27 juni biedt de pioniersplek buiten een workshop mandala leggen aan met natuurlijk materiaal. De Taizéviering op 13 juni  wordt online uitgezonden vanuit de Slangenburgse kerk. Dat geldt ook voor de Taizéviering op 4 juli in de Catharinakerk. Zie de website.

Open kerk De Wingerd. De inloop met koffiedrinken in De Wingerd lijkt nog te riskant. Veel deelnemers zijn mensen met een kwetsbare gezondheid.

Openstelling Catharinakerk. De openstelling op twee doordeweekse middagen is vanaf juni wel weer mogelijk. Op dinsdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur kan iedereen, met inachtneming van de RIVM-regels, de kerk bezoeken voor een rustmoment, een kaarsje aansteken of een gesprek.

Vergaderingen. Vergaderen gebeurt voorlopig nog zoveel mogelijk digitaal. Indien nodig kunnen het moderamen, de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en commissies een fysieke vergadering plannen vanaf 15 augustus. Tot dan zijn fysieke vergaderingen alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. De kerkgebouwen worden voorlopig ook nog niet verhuurd.

Let op: Deze afspraken kunnen tussentijds worden bijgesteld. We blijven de voorschriften en de richtlijnen van de overheid volgen.

Namens de kerkenraad: Anneke van der Haar en Frans Westra (voorzitters) en Henny Veugelink (scriba)

 

 

De Diaconie wil u zo nodig graag financieel of met raad en daad terzijde staan in de huidige bizarre situatie. De Diaconie wil een helper zijn daar waar geen helper is. Mocht u een hulpvraag hebben, schroom niet en stel deze aan Els Lotterman: 06-33747179 of Henk Dijk: 06-22397925 of per mail henkdijk@DLTmanagement.nl.
Degenen die zich beschikbaar willen stellen om hulp te geven, kunnen zich via het e-mailadres henkdijk@DLTmanagement.nl opgeven. Henk Dijk zal vanuit de diaconie, daar waar mogelijk, de hulpvragers en hulpgevers aan elkaar koppelen.