Close

Update: Kerk zijn in tijden van corona

24 juni 2020. Met de nieuwste uitbreidingen aan maatregelen rondom corona door de overheid heeft het moderamen een verdere invulling gegeven aan de mogelijkheden binnen de PGD. Dit is een aanvulling op de gedane uitspraken van 18 juni jl. en geldend voor de periode van 1 juli tot 1 september 2020. Bij verandering van landelijke voorschriften zal deze invulling aangepast kunnen worden.

Activiteiten/vergaderingen kunnen vanaf 1 juli weer opgestart. De algemeen voorgeschreven normen blijven in alle situaties het uitgangspunt:
– 1,5 meter afstand
– vaak handen wassen/desinfecteren
– er is geen vrije keuze van zitplaats, deze worden door de coördinator aangewezen
– toiletgebruik alleen in hoge uitzondering.
– schoonmaak van gebruikte ruimtes en inventaris volgens gebruiksplan.

Verder spreken we voor deze periode af:

 In het gebouw mogen per ruimte het maximaal aantal personen samenkomen (1,5 meter maatregel)
Om te voorkomen dat groepen elkaar overlopen en er teveel mensen opeen zijn, mag er maximaal één ruimte tegelijkertijd bezet zijn in het gebouw. In de gebruiksplannen wordt voor elke ruimte beschreven hoeveel personen gebruik kunnen maken met 1,5 meter afstand en hoe de planning is.

Vooraf aanmelden voor vieringen blijft bestaan
Om te voldoen aan het maximale aantal personen binnen blijven we van te voren een aanmelding vragen. Inloop is mogelijk als er nog stoelen beschikbaar zijn.

De aanwijzingen van de coördinator moeten worden opgevolgd. Er is gelegenheid om handen te desinfecteren. Een gezondheidscheck bij binnenkomst is (onder de 100 personen) niet meer vereist.

Ruimtes en inventaris worden na gebruik schoongemaakt
Elke organiserende werkgroep is verantwoordelijk voor de schoonmaak. In overleg met beheerder/koster wordt bepaald wanneer en hoe dit gebeurt.

Koffie/thee drinken
Na de vieringen kan buiten koffie/thee worden gedronken uit kartonnen bekers. Binnen is dit mogelijk voor kleine groepen (tot 15 personen), met inachtneming van de 1,5 meter. De gebruiker deponeert zelf het afval in de daarvoor bestemde afvalbak. Koffie zetten en schenken wordt door één persoon gedaan.

Met grotere groepen zingen en/of muziek maken wordt vooreerst nog niet gedaan
Zolang nog niet duidelijk is hoe het precies zit, doen we dit niet. Hiermee volgen we het advies van de PKN. Bij vieringen blijven voorzangers en cantor zang/muziek begeleiden.

Het zingen in koorverband wordt vooralsnog niet ingezet. In afwachting van de richtlijnen door het RIVM en het advies vanuit de PKN, kunnen tussentijdse andere beslissingen worden genomen.

Vervoerdiensten naar vieringen kunnen opgestart
Dit is mogelijk als zowel de chauffeur als de gebruiker geen klachten hebben en zich hierbij niet bezwaard voelen. Mondkapjes in de auto zijn verplicht.


19 juni 2020

Zondagse vieringen
Vanaf 1 juli gaan de kerkdeuren weer open voor de zondagse vieringen. De Wingerd heeft in juni al proefgedraaid met vieringen met gemeenteleden.

Op alle vierplekken zijn de kerkruimtes aangepast aan de anderhalvemeter-tijd. Dat betekent dat er minder mensen de diensten kunnen bezoeken dan we gewend waren. Reserveren is daarom nodig. Wanneer en bij wie dat kan, zal per vierplek bekendgemaakt worden. Zie berichten elders in Ontmoeting of in de zondagsbrief/kerkgroet.

Voor alles geldt: Kom niet als u hoest of niest, lichte verkoudheidsklachten of keelpijn hebt, neusverkouden bent, verhoging of koorts hebt.

De onlinevieringen blijven gewoon doorgaan, dus ook wanneer u gezondheidsklachten hebt, kunt u thuis de kerkdienst meemaken.

Zingen met elkaar kan helaas nog niet. Het is aan de creativiteit van degenen die de vieringen voorbereiden, hoe we als gemeenteleden toch betrokken kunnen blijven aan het gaande houden van de lofzang.

Na de dienst is buiten gelegenheid om elkaar te ontmoeten op anderhalvemeter afstand. Per vierplek wordt bekeken of daar het aanbieden van koffie tot de mogelijkheden behoort.

Van 26 juli tot en met 16 augustus zijn de vieringen in de Catharinakerk en De Wingerd om en om. Hoe u zich hiervoor kunt aanmelden wordt in de daaraan voorafgaande zondagen via zondagsbrief en kerkgroet meegedeeld.

Bezoekwerk
Het bezoekwerk kan voorzichtig weer worden opgepakt. We houden ons aan de regels van de overheid. Overleg met degene die u wilt bezoeken welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard blijft gelden dat mensen bij ziekteverschijnselen thuisblijven.

Andere kerkelijke activiteiten
Naast de zondagse vieringen kunnen enkele andere activiteiten weer van start gaan.

De open inloopochtenden in De Wingerd kunnen weer bezocht worden. Wel in een andere vorm dan we gewend waren.

Het wekelijkse Coventrygebed op vrijdagmiddag in de Driekoningenkapel kan weer beginnen. Ook voor de kapel is er een gebruiksplan.

De vespers op woensdagmiddag blijven voorlopig online uitgezonden worden vanuit de Catharinakerk. Wel kunnen vanaf juli weer bezoekers toegelaten worden.

In de maanden juli en augustus zal er in de Catharinakerk viermaal een Andacht zijn op de zaterdagmiddag. Bezoekers zijn welkom als zij zich van tevoren aanmelden.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten geldt ook voor de Andachten en de vespers.

De kerkdeuren van de Catharinakerk zijn op dinsdag- en zaterdagmiddag open voor bezoekers. Met inachtneming van de RIVM-regels kan men een kaarsje branden, de stilte zoeken, een intentie voor een gebed delen, een gesprek aangaan of een hulpvraag stellen.

Vanaf 15 augustus wordt aan groepen, met inachtneming van de voorschriften, weer de mogelijkheid geboden om in een kerkgebouw te overleggen en te vergaderen. Ook de gemeentegespreksgroepen kunnen vanaf september van start gaan in een van de kerkgebouwen.

De kerkenraad houdt alle besluiten elke maand weer tegen het licht om te bekijken op welke punten versoepeling of aanscherping mogelijk of nodig is.

Namens de kerkenraad:
Anneke van der Haar en Frans Westra (voorzitters) en Henny Veugelink (scriba)

De Diaconie wil u zo nodig graag financieel of met raad en daad terzijde staan in de huidige bizarre situatie. De Diaconie wil een helper zijn daar waar geen helper is. Mocht u een hulpvraag hebben, schroom niet en stel deze aan Els Lotterman: 06-33747179 of Henk Dijk: 06-22397925 of per mail henkdijk@DLTmanagement.nl.
Degenen die zich beschikbaar willen stellen om hulp te geven, kunnen zich via het e-mailadres henkdijk@DLTmanagement.nl opgeven. Henk Dijk zal vanuit de diaconie, daar waar mogelijk, de hulpvragers en hulpgevers aan elkaar koppelen.