Close

Lintjes voor Lies Ankersmit en Henk Grootjans

Twee gemeenteleden zijn in het zonnetje gezet en hebben een onderscheiding van de koning ontvangen.

Lies Ankersmit was volkomen verrast toen ze ter gelegenheid van Koningsdag een koninklijke onderscheiding kreeg. Ze werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lies is in de kerk vooral bekend als verdienstelijke koster-beheerder van de Slangenburgse kerk, maar ze zwaait ook de scepter over de Pokkershutte in IJzevoorde. Ze staat bekend als iemand die de gemeenschapszin in IJzevoorde stimuleert. Zo organiseert ze twee keer per jaar een rommelmarkt en heeft ze in 2019 het evenement ‘Zomer in Gelderland’ georganiseerd. Lies Ankersmit geldt als de bindende factor tussen de gebruikers van de Pokkershutte, waaronder ook de school en het stichtingsbestuur. Ze staat altijd klaar om te helpen bij werkzaamheden die niet tot haar takenpakket horen.

Ook Henk Grootjans mag zich sinds Koningsdag lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Naast zijn werkzaamheden als advocaat verricht hij al sinds de jaren tachtig veel vrijwilligersactiviteiten. Zo was hij een van de oprichters en secretaris van de Stichting Catharina Cultureel en heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed bij de Junior Kamer in Doetinchem. Grootjans is geruime tijd vicevoorzitter en voorzitter geweest van de plaatselijke ondernemersvereniging Industrie Groothandel & Dienstverlening. Hij was secretaris van de kerkvoogdij (nu college van kerkrentmeesters) van onze kerk. Daarnaast was hij voorzitter van de klachtencommissie van Den Ooiman. Bij handbalvereniging De Gazellen is hij eveneens voorzitter geweest. Hij zat in het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Doetinchem en van de samenwerkende industriële kringen in de Achterhoek. Sinds 2007 is hij voorzitter van de Stichting Doetinchemse Molens.