Close

Kunnen we weer zingen in onze kerken?

Nee en ja. Voorlopig is het niet mogelijk om te zingen tijdens onze kerkdiensten, behalve in de Catharinakerk.

Op 7 juli heeft de PKN het protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’ gepubliceerd. Zingen is toegestaan, maar per kerkgebouw moet een afweging gemaakt worden. Een – op basis van de richtlijnen ontwikkelde – rekenmodule laat zien of een kerkgebouw geschikt is om te zingen. Het risico op besmetting in grote oudere kerkgebouwen en in de buitenlucht is klein. In een middelgrote kerk hangt het af van de aanwezigheid van mechanische ventilatie. In een kleine kerk kan niet veilig gezongen worden.

Voor Doetinchem pakt dat als volgt uit: De besmettingsrisico’s voor De Wingerd, Slangenburgse kerk, vierplek Wehl en Driekoningenkapel liggen tussen de 5 en 10%. Voor de Catharinakerk ligt dat ruim onder de 1%. De norm om veilig te kunnen zingen ligt onder de 1%.

De conclusie is dat het risico op besmetting en de kans op verspreiding in De Wingerd, de Slangenburgse kerk, vierplek Wehl en de Driekoningenkapel te groot is om daar samen te zingen. Alleen in de Catharinakerk is het risico aanvaardbaar, onder voorwaarde dat het maximumaantal personen bij het aanhouden van de 1,5 meter-maatregel niet wordt overschreden.

Zie ook het bericht over samen zingen in kerkdiensten op de website van de PKN.