Close

Commissie Vorming en Toerusting

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting is een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Doetinchem en de RK Parochie Maria Laetitia te Doetinchem. Zij wil een podium bieden om de vragen over geloof, kerk en samenleving bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd.

De werkgroep stelt elk seizoen een zo interessant, leerzaam en gevarieerd mogelijk programma samen. De eerstkomende bijeenkomst is op 23 februari 2023 in De Wingerd. Spreker is Paul Schenderling, hij houdt een lezing over ‘Eerlijk handelen’. Inloop vanaf 19.30 uur. Zie bericht op de homepage.

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Iedere belangstellende – kerkelijk of niet – is van harte welkom!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u informatie inwinnen bij Wouter Veldhuizen, tel. 0315-325852.