Close

Commissie Vorming en Toerusting

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting is een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Doetinchem en de RK Parochie Maria Laetitia te Doetinchem. Zij wil een podium bieden om de vragen over geloof, kerk en samenleving bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd.

De werkgroep stelt elk seizoen een zo interessant, leerzaam en gevarieerd mogelijk programma samen. In  het programma 2021-2022 treft u naast een overzicht van de door de commissieleden georganiseerde activiteiten, ook aan een verwijzing naar enkele andere activiteiten die een open en oecumenisch karakter dragen. U vindt verder nadere toelichtingen op het programma. Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Iedere belangstellende – kerkelijk of niet – is van harte welkom!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u informatie inwinnen bij Wouter Veldhuizen, tel. 0315-325852.