Close

Commissie Vorming en Toerusting is gestopt

De Interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting, een samenwerking tussen de PGD en de RK Parochie Maria Laetitia, is gestopt. Jarenlang bood deze commissie een podium om vragen over geloof, kerk en samenleving bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe organiseerde zij themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk aansloten op de vragen en problemen van deze tijd. De werkgroep stelde elk seizoen een interessant, leerzaam programma samen.

De lezingen werden voor de coronaperiode vrij trouw bezocht door een tamelijk vaste groep belangstellenden. Na corona kwamen de bezoekersaantallen niet meer op peil. Het werd ook steeds moelijker om gewilde bekende sprekers te krijgen. Financiële vergoedingen waren vaak ontoereikend. Ook de bezetting van de werkgroep werd een probleem. Enkele leden zijn gestopt en het bleek niet mogelijk vervangers te vinden. Uiteindelijk telde de werkgroep nog maar twee leden.

Al deze ontwikkelingen hebben gemaakt dat de werkgroep heeft besloten de activiteiten te beëindigen en haar opdracht terug te geven aan de kerkenraad van de PGD en de parochieraad van Maria Laetitia.