Close

Gemeente gespreksgroepen

Je komt zo’n zeven keer in het seizoen bij elkaar op een plek waar er voldoende afstand is tot elkaar (bijvoorbeeld één van de kerken, of een grote huiskamer) en bespreekt alle verhalen uit de Tuin. De leiding van de gemeentegespreksgroepen ligt in handen van een gemeentelid. De leiding wordt toegerust door ds. Ina Veldhuizen en zij verzorgt het materiaal waarmee de groepen werken.

Kenmerkend voor deze groepen is, dat de deelnemers zich in principe verbinden aan deze groep voor een seizoen, en dat bij de bijbelverhalen nadrukkelijk gevraagd wordt wat deze betekenen voor je eigen leven nu. Er is altijd ruimte om aan te schuiven.

Er zijn op dit ogenblik zo’n zes gespreksgroepen die op verschillende momenten in de week bij elkaar komen, zowel overdag als ’s avonds. De coördinatie ligt bij Janny Jansons (jankevandijk@planet.nl, 0314- 366602). Wil je meedoen, meld je bij haar aan. Bij sommige groepen kunnen nog mensen aanschuiven.