Close

Geen beperkende maatregelen meer

 

Wat is het fijn om toe te leven naar het moment zonder beperkende maatregelen. Ook binnen onze gehele gemeente zullen alle beperkende maatregelen worden gestopt. Daarmee kunnen we uitzien naar het hernieuwen van de band met elkaar en met anderen om ons heen.

Maar het kan ook wel vragen oproepen hoe het zal gaan verlopen. Voor degenen die toch graag nog wel afstand houden, blijven we de mogelijkheid houden om dat te doen. In elke kerkzaal zal er nog gelegenheid zijn om afstand te houden. En het zal ook mogelijk blijven om de vieringen online te volgen.

Verder zullen alle activiteiten en onderdelen van ons kerkelijk gemeente-zijn weer gewoon verlopen. Dat is dus ook weer inloop zonder aanmelding van te voren.

Om dit moment nog wat extra luister bij te zetten zal er zondag bij de koffie iets feestelijks zijn.

Dat we weer voluit de verbinding kunnen zoeken. Om ook weer verder, en samen met de kerkenraad, te kunnen kijken wat ‘verbinding’ voor ons betekent en in welke vorm we dat kunnen en willen vinden.

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  Matteus 25: 40

De kerkenraad