Close

Energiemaatregelen PGD

Vanaf 1 januari tot en met maart 2023 is de temperatuur in alle kerkgebouwen van de PGD aangepast vanwege de hoge energiekosten. Die kosten zijn minimaal het vijfvoudige van voorheen. Vanzelfsprekend is in de koudste maanden van het jaar het verbruik het hoogst. Daarom heeft de kerkenraad, in overleg met alle vierplekken, besloten hoe in de duurste maanden het energieverbruik te beperken.

De Slangenburgkerk. In het kerkgebouw wordt de temperatuur op een basis gehouden van 15°C. Alle wekelijkse zondagse vieringen en verdere activiteiten zullen volledig doorgaan.

De Catharinakerk. De basistemperatuur in de kerk zal 12°C zijn. Deze grote ruimte meer verwarmen zal te kostbaar worden. De wekelijkse zondagse vieringen blijven doorgaan, maar worden aangepast, in tijd (b.v. maximaal 45 minuten) of anderszins.

Kerkelijk centrum De Wingerd. De wekelijkse zondagse vieringen worden gecontinueerd. De temperatuur in de kerk wordt op 15°C  gehouden.  Voor de overige vieringen en activiteiten in de Wingerd (oecumenische vieringen, Taizé-vieringen, RK-gebedsgroep, Open kerk, Kerkherberg) gelden dezelfde afspraken als voor de wekelijke vieringen op zondag.

De kerk in Wehl. Ook in Wehl blijven de zondagse vieringen wekelijks. Waarbij de temperatuur in de kerk ook op  15° gehouden wordt.

De vierplekken zelf zullen u nader informeren over de verdere inrichting van de diensten en alles daaromheen, b.v. het tijdstip van de koffie rondom de dienst.
Uiteraard adviseren we u om niet te lang voor aanvang naar de kerk te komen, om warme kleding aan te trekken, eventueel dekentjes/plaids mee te nemen. In de kerken zijn ook enkele dekentjes/plaids beschikbaar voor algemeen gebruik. En tijdens de viering zullen we proberen ‘onszelf met veel enthousiasme warm te zingen’ of afwisselend zittend en staand of lopend te zingen. Als dat in u mogelijkheden ligt hopen we dat u daaraan mee doet.

Overige activiteiten
Kerkelijke vergaderingen van vier personen of meer worden zoveel mogelijk in de ruimtes/zalen in De Wingerd gehouden. Een alternatief hiervoor is de consistorie/vergaderruimte in De Slangenburg. Al deze ruimtes kunnen en mogen hiervoor apart verwarmd worden tot 18°C.

Verhuur kerkgebouwen
Voor de huurders gelden ook de temperatuurinstelling zoals voor de vierplekken afgesproken. Indien huurders verzoeken om de kerkruimtes te verwarmen tot een hogere temperatuur, dan zullen de meerkosten voor rekening komen van de verzoekende partij. In de praktijk zullen dan de huurkosten verhoogd worden met een energietoeslag die kostendekkend is.

Ten slotte
Het was een lastige opgave om een balans te vinden tussen de behoefte en de verantwoordelijkheid om als gemeente te kunnen blijven samenkomen enerzijds en het beheersbaar houden van de energiekosten anderzijds. Dat er een keuze gemaakt moest worden, was echter helder.
Het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad zijn verheugd door de begripvolle en constructieve reacties die vanuit de werkgroepen vieringen zijn uitgebracht. Daardoor was het voor de kerkenraad minder ingewikkeld om tot deze besluiten te komen. Iedereen die hier zijn of haar steentje heeft bijgedragen: grote dank!