Close

Wingerd Cantorij

Onze dirigent is Teun van de Steeg. Hij schrijft mooie composities op bestaande liederen. Vrolijke en aanstekelijke melodieën. U heeft die tijdens de vieringen al meermalen kunnen horen. Als kerkkoor willen wij met onze zang medewerking aan de kerkdiensten verlenen. We zijn geen koor dat optredens verzorgt. We zijn blij dat het koor is gegroeid naar 20 leden. Er zijn 6 alten, 8 sopranen, 3 bassen en 3 tenoren.
Nieuwe leden blijven altijd van harte welkom. We oefenen elke week op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in het kerkelijk centrum De Wingerd, De Bongerd 4, Doetinchem. Het afgelopen jaar hebben we voor de kerstviering een projectkoor gevormd. Vijf gemeenteleden zijn het koor komen versterken. Wij waren daar erg mee ingenomen en vinden dit voor andere hoogtijdagen zeker voor herhaling vatbaar. Wanneer u druk bent met werk en andere bezigheden, maar wel graag zingt, is dit wellicht haalbaar voor u.

Adressen voor informatie:

Teun van de Steeg, dirigent, T: (0318) 63 74 06, E: tvandesteeg@outlook.com.

Ettie de Mos, voorzitter, Bastinglaan 122, T: (0314) 34 22 17, E: ettiedemos@tiscali.nl