Close

Wingerd Cantorij

Als kerkkoor willen wij met onze zang medewerking aan de kerkdiensten verlenen. We zijn geen koor dat optredens verzorgt. We zijn blij dat het koor is gegroeid naar 20 leden. Er zijn 6 alten, 8 sopranen, 3 bassen en 3 tenoren.
Nieuwe leden blijven altijd van harte welkom. We oefenen elke week op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in het kerkelijk centrum De Wingerd, De Bongerd 4, Doetinchem. Het afgelopen jaar hebben we voor de kerstviering een projectkoor gevormd. Vijf gemeenteleden zijn het koor komen versterken. Wij waren daar erg mee ingenomen en vinden dit voor andere hoogtijdagen zeker voor herhaling vatbaar. Wanneer u druk bent met werk en andere bezigheden, maar wel graag zingt, is dit wellicht haalbaar voor u.

Adressen voor informatie:
Ettie de Mos, voorzitter, Bastinglaan 122, T: (0314) 34 22 17, E: ettiedemos@tiscali.nl