Close

Vijf lintjes in PG Doetinchem

Aan Gerrit van Lenthe, Enna Oostlander, Anneke Peerenboom, Peter Bob Peerenboom en Wim Rodenburg, allen lid van de Protestantse Gemeente Doetinchem, is op 24 april een koninklijke onderscheiding toegekend.

Gerrit van Lenthe is in onze gemeente al twaalf jaar ouderling-kerkrentmeester. Zijn aandachtsgebied is personeelszaken. Sinds zes jaar is hij voorzitter van het college van kerkrentmeesters, enkele jaren samen met Wim Rodenburg en nu alleen. In het verleden is Van Lenthe voorzitter geweest van de schoolcommissie van ’t Prisma en lid van het schoolbestuur. Minder bekend is dat hij jarenlang scheidsrechter was bij het volleybal.

Enna Oostlander-Bertram is 18 jaar lang werkzaam geweest in het gebied rondom De Wingerd als coördinator Open Kerk en coördinator Kerkherberg. Daarnaast is ze jarenlang voorzitter geweest van de algemene kerkenraad. Voordat ze zich met haar overleden man Arie in Doetinchem vestigde, was ze  voorzitter van de kerkenraad in Muiderberg en actief in de Gereformeerde kerk van Zevenhuizen-Moerkapelle.

Anneke Peerenboom-van Rijssel is plaatselijk actief geweest voor Amnesty International, Vluchtelingenwerk en de Wereldwinkel. De laatste jaren laat ze van zich horen als voorvechtster van fair trade. Zij is de motor achter de fair-tradestatus van onze kerk en van de burgerlijke gemeente Doetinchem. In de kerk is ze meer dan tien jaar webmaster van de site geweest.

Peter Bob Peerenboom is in onze kerk ouderling en voorzitter van de taakgroep missionair. Jarenlang vervulde hij enkele functies voor de landelijke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. Buiten de kerk is hij bekend als voorzitter van het Platform Armoedebestrijding en van de Voedselbank. Hij is lid van de gemeentelijke sociale raad. Begin deze eeuw heeft Peerenboom een gemeentelijke eremedaille gekregen voor zijn verdiensten bij de bouw van De Wingerd.

Wim Rodenburg is in onze gemeente twaalf jaar ouderling-kerkrentmeester geweest. Samen met Gerrit van Lenthe was hij vijf jaar voorzitter van het college van kerkrentmeesters. De gebouwen en de huisvesting van predikanten vormden zijn aandachtsgebied. Rodenburg is penningmeester van het Platform Armoedebestrijding, lid van de gemeentelijke sociale raad en lid van het Platform chronisch zieken.