Close

Veilige kerk, gedragscode en vertrouwenspersonen

De kerkenraad hecht eraan om als Protestantse Gemeente Doetinchem een veilige plaats te zijn voor iedereen. Met duidelijke regels en beleid voor een veilige omgang. Als kerkelijke gemeenschap willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van ons geloof. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken dit gedrag. We verbinden ons daarom aan de gedragscode, die we hebben vormgegeven voor onze organisatie als geheel en voor elke medewerker. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

In de kerkenraadsvergadering van 17 februari 2022 hebben de toen aanwezige ambtsdragers de gedragscode ondertekend. Ook de overige ouderlingen en diakenen vragen we dat te doen. Lees hier de volledige tekst van de gedragscode.

Vertrouwenspersonen zijn een eerste aanspreekpunt voor iedereen die zich onveilig voelt in onze kerkelijke omgeving. Het kan gaan om bedreiging, in het nauw gezet voelen, onheus bejegend worden, ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Dit geldt ook voor vermoedens van misbruik. Ds. Arja Oude Kotte-de Boon en ds. Klaas A. Bakker waren tot nu toe de interne vertrouwenspersonen. Wegens omstandigheden heeft ds. Arja Oude Kotte deze functie onlangs teruggegeven. Het is fijn dat we Liesbeth Meij, oud-rector van het Ulenhofcollege, bereid hebben gevonden haar taak over te nemen. De contactgegevens van de intern vertrouwenspersonen staan adressenpagina achter in Ontmoeting en op deze website onder de knop CONTACT.