Close

Kan ik bij jullie trouwen?

Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een huwelijksdienst in één van onze kerken of op een andere locatie. De huwelijksdienst wordt uitgebreid voorbereid met een predikant. Neem hiervoor contact op met het team pastoraat, telefoon (0314) 51 69 12, of mail pastoraatpgdoetinchem@gmail.com .

We spreken in de voorbereidingsgesprekken over jullie leven, jullie liefde en geloof. Je kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. Voor een goede voorbereiding is het belangrijk om minimaal zes weken van te voren een afspraak te maken. De kerkelijke inzegening van een huwelijk volgt op een burgerlijk huwelijk. In de Protestantse Gemeente Doetinchem kunnen ook mensen van gelijk geslacht hun verbond van liefde en trouw laten inzegenen. Bij voorkeur is minimaal één van de partners lid van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Indien beide partners geen lid zijn, kun je het beste contact opnemen met het pastoraatteam om mogelijkheden te bespreken.

Het voorgenomen huwelijk kun je (het liefst telefonisch of persoonlijk) aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. T: (0314) 39 06 60. Er worden dan afspraken gemaakt over de datum, tijd en plaats van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Deze afspraken zijn pas definitief als de predikant, koster en kerk beschikbaar zijn.

In bijgevoegd document vindt u de tarieven van de trouwdiensten: tarieven rouw- en trouwdiensten per 1 juli 2023