Close

Taakgroepen

Werkgroepen vieringen

Elke vierplek heeft zijn eigen werkgroep vieringen. Onder deze werkgroep vallen alle groepen die op deze vierplek, op wat voor manier dan ook, te maken hebben met de vieringen. U vindt deze adressen onder het kopje Kerkdiensten.

Taakgroep Missionaire gemeente

Peter Bob Peerenboom, voorzitter E: peterbob@peerenboom.info
Sanne Mooij, E: s.mooij@hccnet.nl, T: (0134) 34 65 17
Anja Jongenburger, E: a.jongenburger.van.dijk@gmail.com
Janny Jansons, afgevaardigde naar de kerkenraad, E: jankevandijk@planet.nl

Hieronder vallen de volgende groepen:

Catharina Spiritueel
vacant

Open Kerk
Jan Henk Broekroelofs, E: broekroelofsjh@live.nl

Taakgroep 25-25 Jeugd- en Jong Volwassenen

Stuurgroep
vacant

Jeugdouderling
Luuk Aalbers, T: 06-46 06 03 99, E: luukaalbers@hotmail.com

Penningmeester
Frank Uittenbogaard, T: (0314) 65 00 22, E: kruidenlaan01@hetnet.nl

Coördinatie Zoom In
Evelien Kolenbrander,  T: (06) 10 43 48 19 of (0314) 64 42 68, (niet bellen tussen 07.00 uur en 09.00 uur en 13.30 en 16.00 uur) E: evelienmarcel@gmail.com

Leiding KidsClub
E: 2525kidsdoetinchem@gmail.com

Leiding Young
Luuk Aalbers, (06) 46 06 03 99, E: 2525young@gmail.com

PR-rond 25-25
Sebina Pijl, T: (0314) 34 39 96, E: sebina.pijl@gmail.com

Taakgroep Communicatie

Henk Dijk, T:  (06)  22 39 79 25, E: henkdijk@dltmanagement.nl
Ingrid Maas, T: (0314) 64 21 62
Wim Wisman, T: (0314) 33 04 48

Taakgroep Leren

Hieronder vallen:

Gemeentegespreksgroepen
Janny Jansons-van Dijk, T: (0314) 36 66 02, E: jankevandijk@planet.nl

Bijbelgespreksgroep op De Huet
Enna Oostlander, T: (0314) 36 22 23, E: enna@oostlander.net