Close

Sobere maaltijden

Iedere vrijdag in de Veertigdagentijd (8, 15, 22 en 29 maart, 5 en 12 april) is er een sobere maaltijd (soep met brood) in de Slangenburgse kerk, die afgesloten wordt met een avondgebed o.l.v. een van de voorgangers van de Protestantse Gemeente Doetinchem. U bent om 18.00 uur van harte welkom (tot 19.30 uur). U kunt uw bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus doen; wat na aftrek van kosten over is, is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie tijdens de Veertigdagentijd met als thema ‘Een nieuw begin’. Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig voor de organisatie; mail of bel dan naar ds. Helma van Loon: wmvanloonkuiper@hetnet.nl, (0315) 237788.