Close
Ina Veldhuizen

Ds. Ina Veldhuizen

Toen ik jong was, spraken mij de woorden uit de Bijbel aan en dit heeft mijn leven sterk beïnvloed. Ik heb ontdekt dat God door die woorden uit dat oude boek tot op de dag van vandaag kan spreken. Tegelijkertijd zijn die woorden soms ook moeilijk te begrijpen, erg weerbarstig en door allerlei mensen verschillend uitgelegd. De ervaring en het geloof dat de liefde van God mensen goed doet en het verlangen om de Bijbel beter te begrijpen, hebben mij op het pad van de theologie gezet.
In de loop van mijn leven ben ik daarnaast betrokken geweest bij uiteenlopende kerkelijke stromingen, van Gereformeerde Bond en Evangelisch tot Oecumenisch en Vrijzinnig. Ik heb ontdekt dat iedere stroming zijn eigen waarde heeft en dat de Geest mensen op hun eigen plek inspireert en bezielt.

Ondertussen ben ik predikant en ben ik blijven zoeken naar wat God wil zeggen door de woorden van de Bijbel heen, in deze tijd en op deze plaats. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan met de kerk en waar de Geest ons naar toe zal leiden. Traditionele vormen voldoen vaak niet meer en dat daagt ons uit om na te denken over nieuwe vormen en deze uit te proberen. In Doetinchem wil ik samen met de gemeente verder gaan met deze zoektocht.

Als predikant wil ik er graag voor u zijn. Mocht u/jij me willen spreken dan kan dat en kunt u contact met mij opnemen. Wat zou een aanleiding kunnen zijn?

U bevindt zich in een lastige situatie (ziekte, relatieproblemen, in de put) en zou hierover met een predikant willen spreken.
Vragen rondom geloof, God al dan niet in combinatie met hoe het leven loopt.
U staat voor een ingewikkelde keuze, vraagt zich af welke afslag u wilt nemen en zoekt naar wat God van u vraagt.
U zou wel een ‘praatpaal’ willen om uw hart te luchten.
U overweegt of u zou willen trouwen in de kerk of om uw kind te laten dopen. Of misschien zou u zelf wel gedoopt willen worden.
Een predikant heeft ambtsgeheim, dus wat u zegt, blijft geheim.

Ik ben onder meer werkzaam geweest als predikant van de Protestantse Gemeente van Wormer en als docent godsdienst/levensbeschouwing aan het Hermann Wesselinkcollege in Amstelveen. Ik heb een relatie met mijn vriendin en mijn hobby’s zijn wielrennen, schaatsen en lezen.

N: Ds Ina Veldhuizen
T: ((06) 20 37 54 57
E: inaveldhuizen@gmail.com
Vrij: maandagmorgen, zaterdag