Close
Helma van Loon

Ds. Helma van Loon

‘Wat geweldig’, dacht ik meteen toen ik de advertentie onder ogen kreeg waarin een predikant werd gevraagd voor de vierplek Gaanderen/Slangenburg (33,3%), een predikant die daarnaast als pionier aan de slag zou gaan (40%). Geweldig, want ik ben met hart en ziel gemeentepredikant.

Daarnaast vind ik dat het van groot belang is dat er vanuit de kerk ruimte wordt geboden aan mensen die niet of niet langer aangesloten zijn bij een kerk of een christelijk gemeente, maar die wel op zoek zijn, op zoek naar zin en samenhang,
op zoek naar God. Geweldig ook omdat ik meteen mogelijkheden zag voor de plek, een kerk in een prachtig landschap, een Benedictijner abdij op loopafstand, ruimte om in op te leven, stilte te vinden, tot bezinning te komen en de stroom van het leven te pakken te krijgen.

Na vier jaar Rottevalle en twaalf jaar Culemborg ben ik sinds 29 mei 2016 predikant van Doetinchem en begeleider van de stuurgroep pioniersplek ‘Spoorzoeken in Slangenburg’.

N: Ds. Helma van Loon
T: (0314) 64 60 39
M: (06) 43 22 96 77
E: wmvanloonkuiper@hetnet.nl