Close
Henk Makkinga en Wijke Greydanus

Ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga

 

Ds. Wijke Greydanus
Het werk van gemeentepredikant kent een grote diversiteit. Als u mij vraagt wat daarin voor mij belangrijk is dan is dat de ontmoeting met mensen en daarin met elkaar proberen de verbinding te zoeken tussen ons levensverhaal en het Verhaal van God, zoals dat in de Schrift tot ons komt. Sporen van God in het leven trachten te ontdekken. Het is een zoektocht en soms weten we het ook niet. Dat is niet erg, want het niet weten zou een beginpunt van iets nieuws kunnen zijn. Muziek, taal, verbeelding en stilte zijn voor mij waardevolle dragers van geloven. En als we samen vieren op zondagmorgen wanneer we als gemeente bij elkaar komen dan komt het allemaal samen onder het Licht van God.

Ik ben, hoewel geboren in Nederland, opgegroeid in Duitsland op de boerderij van mijn ouders aan de kust van Ostfriesland. Naast mijn werk in de kerk heb ik als geestelijk verzorger gewerkt in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf januari 2019 ben ik voor 50% van de werktijd verbonden aan de PG Doetinchem, vierplek Catharinakerk. In 2018 heb ik de opleiding tot Geestelijk Begeleider aan de PThU in Amsterdam in samenwerking met het TBI in Nijmegen afgerond.

In mijn vrije tijd wandel ik of loop ik een rondje hard, pak een boek en drink daarbij een lekker kopje thee.

 

Ds. Henk Makkinga
Het mooie en bijzondere aan het werk als predikant is dat je met zoveel mensen van en buiten de kerk in contact komt. En dat er binnen de kerk zo veel verschillende activiteiten zijn. Er valt altijd ergens wel wat te doen. En om voor mensen in en buiten de kerk een luisterend oor te mogen zijn. Wat mij boeit is hoe mensen de verhalen van ‘God met mensen’ lezen en horen. Hoe verschillend dat kan zijn en dat je daardoor steeds weer op het spoor komt dat er meer zit in die woorden en die verhalen uit de Bijbel. En hoe die verbonden kunnen zij met het leven van mensen.

Opgegroeid in een kerkelijk betrokken gezin in het Sallandse (Overijssel) ben ik van jongs af aan betrokken geweest bij het kerkenwerk. Na de opleiding aan de Pedagogische Academie ben ik theologie gaan studeren in Kampen. Na mijn studie ben ik als predikant in verschillende gemeenten werkzaam geweest.

Afgelopen 10 jaar heb ik naast het predikantschap ook met plezier als docent Godsdienst en Levensbeschouwing in Harderwijk gewerkt. En nu sinds januari 2019 als predikant in deeltijd (50%) verbonden aan de Protestantse Gemeente Doetinchem, verbonden aan de Catharinakerk.

Wandelen, lezen van een spannend boek, op de mountainbike, muziek luisteren en maken, doe ik graag in mijn vrije tijd.

Samen
Na onze studie aan de Theologische Universiteit in Kampen zijn we elk als predikant in deeltijd gaan werken; Henk in Harkstede, Wijke in Onnen. Daarna zijn we samen door de Gereformeerde Kerk van Zierikzee uitgezonden als vormings- en toerustingspredikanten verbonden aan de Eglise Presbytérienne in Rwanda. Daarna zijn we als gemeentepredikanten in Papendrecht, Ermelo en Driebergen werkzaam geweest.

N: ds. Wijke Greydanus
M: (06) 23 46 00 83
E:  wijkegreydanus@kpnmail.nl
Vrije dagen: dinsdag, donderdag en zaterdag

N:  ds. Henk Makkinga
M: (06) 50 98 45 28
E:  henkmakkinga@kpnmail.nl
Vrije dagen: maandag, woensdag en zaterdag