Close

Open kerk in de Wingerd

Inloop: Het kerkelijk centrum is op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Gedurende deze openstelling kunnen mensen binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje of een bezoekje aan het stiltecentrum. Op de leestafel in de hal liggen diverse tijdschriften en kranten. Er is altijd een gastvrouw of –heeraanwezig.

Exposities: In de hal van De Wingerd worden exposities gehouden over diverse onderwerpen. Deze exposities hangen gemiddeld 6 weken, per jaar zijn er ongeveer 8 verschillende exposities. Gedurende de openingsuren kunnen deze exposities bezocht worden.

Zingen: Iedere woensdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur zingt een groep mensen onder leiding van Barbara Zwaal, waarbij iedereen die graag zingt altijd kan aansluiten. Het repertoire is veelzijdig en wordt mede door degenen die meezingen samengesteld. Dit woensdagmorgenkoor is uitdrukkelijk niet gericht op optredens, maar is bedoeld voor iedereen die gewoon veel plezier heeft in zingen.

Muziek in De Wingerd: Iedere tweede zaterdag van de maand (september t/m mei) kunt u luisteren naar een koffieconcert van een klein uur (klassiek, jazz, zang, piano, viool, (blok)fluit enz). Bij de muziekstukken wordt vaak een korte mondelinge toelichting gegeven door de uitvoerende(n). Een programmablad ligt voor u klaar.
Aanvang 10.30 uur. Informatie over het programma vindt u in de kerkbladen, de kerkgroet en op de website. De vrije gift na afloop gaat, na aftrekking van de onkosten, naar de uitvoerende musicus.

Wingerdbios: Iedere laatste vrijdag van de oneven maanden kunt u een mooie film bekijken. Het zijn films die je raken en waarover je graag nog even napraat. Toegang is € 5,- inclusief een kopje koffie in de pauze. Ook te boeken via het meedoenarrangement.

Kerkherberg: Iedere derde vrijdag van de maand kunt u gezellig komen eten bij de kerkherberg. Opgeven bij 0314-362223 op de maandag ervoor vanaf 09.00 uur.
Kosten: € 4,00. Ook te boeken via het meedoenarrangement.

Ruilbibliotheek: In de hal van de Wingerd staat een kast vol boeken die je kunt ruilen tegen een ander boek. Geen kosten, geen administratie. Heb je geen boek dan begin je met er één mee te nemen. Daarna kun je dus ruilen!