Close

Ontmoeting juni 2021 online

Print2Pack, de drukker van ons kerkblad Ontmoeting, heeft faillissement aangevraagd. Het is daardoor onzeker of het blad (tijdig) wordt gedrukt. Daarom hebben we de juni-uitgave ook online gezet.

Update september 2021. Print2Pack heeft een doorstart gemaakt.  Redactie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten gebruik te blijven maken van de diensten van Print2Pack en hierover afspraken gemaakt.

Publicatieschema Ontmoeting in 2021-2022.