Close

PGD zegt nee tegen racisme

Als Protestantse Gemeente Doetinchem zijn we geschokt door de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van George Floyd.

Het raakt ons allen en gaat ons allen aan. Want ook in onze samenleving hebben mensen te maken met racisme.

Deze gebeurtenissen brengen ons ertoe dat we ook bij onszelf nagaan in hoeverre we ons denken en handelen laten bepalen door vooroordelen.

Als volgelingen van Jezus geloven we in gelijkwaardigheid van mensen. God als schepper van alle leven heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar tot zegen te zijn.