Close

Liturgisch bloemschikken

Een viering opluisteren kan veel meer zijn dan een bloemetje neerzetten. Onze cultuur kent zeer veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van de viering. Symbolen dragen bij  aan de verduidelijking van het thema van een viering en kunnen zo de diepere betekenis overbrengen aan de gemeente.

Het is belangrijk een goede keuze te maken uit vormen, materialen, kleuren, bloem en groen om de zeggingskracht te vergroten. Vaak is het goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om de nadruk te leggen op de kern van het thema.

Op hoogtijdagen kan soms uitbundig met bloemen en planten van het seizoen worden geschikt, maar in de regel wordt soberheid in acht genomen. Het streven is zoveel mogelijk met materiaal van het seizoen en uit de natuur te werken.

In alle vierplekken is een groep actief die het symbolisch bloemschikken op zich neemt.