Close

Kruisweg in de tuin van het Stadsmuseum

De kruisweg die rond de Slangenburgse kerk stond, is nu te zien in de tuin van het Stadsmuseum naast het Borghuis aan de Burgemeester van Nispenstraat 4. In het Stadsmuseum is van 13 april tot 13 september een expositie ingericht met als titel ‘The Passion in Art’, waarin kunst wordt tentoongesteld met betrekking tot het passieverhaal. Als illustratie van wat er in Doetinchem werd gedaan dit jaar vanuit de kerken, staat de kruisweg gedurende die periode in de tuin.

Acht mensen hebben een schilderij gemaakt naar aanleiding van het lijdensverhaal van Jezus, zoals beschreven staat in het evangelie van Johannes. De figuur van Jezus is bewust wit gelaten, zodat de toeschouwer zichzelf een beeld van hem kan vormen. De houten kastjes waarin de schilderijen zijn opgehangen zijn verzorgd door Tonny Heurnink en Cor Bruggink. Helma van Loon heeft bij elk werk een meditatieve tekst geschreven.

Ook is het verlichte kruis te zien dat diverse keren door de stad werd gedragen tijdens de Doetinchemse Passietocht.