Close

Kosterswoning Wehl wordt parentshouse

De voormalige kosterswoning in Wehl krijgt een diaconale bestemming en wordt een ‘parentshouse’. Een ‘parentshouse’ biedt tijdelijk woonruimte aan een ouder met kinderen in een echtscheidingssituatie.

Nederland telt 16 ‘parentshouses. Ze worden in de regel beheerd door lokale stichtingen die opereren onder een professionele landelijke organisatie. Ook Wehl heeft een stichtingsbestuur ingesteld. Het bestaat uit Marjoleine Leliveld (voorzitter), Wilma Kraaij (secretaris), Jan van Schaik (penningmeester), Mieke Schäffner en Miranda Meijer.

Veel aanvullende informatie en ervaringsverhalen over ‘parentshouses’ zijn te vinden op www.parentshouses.nl . In onze omgeving zijn er ‘parentshouses’ in Zutphen en Deventer.

De praktijk leert dat de meeste bewoners van een ‘parentshouse’ gewoon een baan hebben, maar te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om zelfstandig op korte termijn iets te kunnen kopen of huren.
Het geplande ‘parentshouse’ in Wehl biedt maximaal plek aan drie personen. Deze krijgen de beschikking over een eigen kamer, gezamenlijk gebruik van woonkeuken, garage, tuin, sanitair en kinderkamer. Kinderen kunnen er logeren maar er niet wonen. De looptijd van een huurcontract is maximaal een jaar.

9 november 2021
Realisatie komt stapje voor stapje dichterbij

Langzaam maar zeker lijkt een Parentshouse in de voormalige kosterswoning in Wehl binnen handbereik te komen. Na heel lang wachten, kwam begin oktober het verlossende bericht dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem akkoord ging met de realisatie van een Parentshouse. Vervolgens zat een afvaardiging van het stichtingsbestuur op 22 oktober bij de notaris voor de ondertekening van de akte van oprichting van ‘Stichting Parentshouse Wehl en omstreken’. Hiermee zijn een aantal belangrijke stappen gezet.

Begin november is klusbedrijf Remon Haentjes gestart met groot onderhoud en aanpassing van de woning aan de Stationsstraat 6. In tussentijd hebben zowel het stichtingsbestuur als ook de kerkrentmeesters voor de realisatie en inrichting van de woning, fondsen van buiten de kerkelijke gemeente aangevraagd. Van de laatste bewoner van het huis hebben we keukenapparatuur en meubels kunnen overnemen.

In de tijd dat de woning wordt aangepast zal het stichtingsbestuur met ondersteuning van Jan Drenthel en  Jan Niewold, die ook de verbouwing leiden, en Henk Dijk en Henk Jansons zich verder richten op een aantal formele stappen die nog moeten worden genomen naar de gemeente Doetinchem toe.
Het stichtingsbestuur zelf gaat aan de slag met het aanpassen van diverse documenten voor de Wehlse situatie, waarin Parentshouse Nederland voorziet. Hierbij moet je denken aan huurovereenkomsten, huisregels, etc.
Als stichtingsbestuur zijn we ontzettend blij met alle steun en positieve reacties tot nu.
Namens stichting Parentshouse Wehl en omstreken, Wilma Kraaij (secretaris)

.