Close

Dirk Stouten koninklijk onderscheiden

Diaken Dirk Stouten heeft op 24 februari uit handen van burgemeester Boumans een koninklijke onderscheiding gekregen. In tientallen jaren heeft hij veel voor de kerk gedaan, maar ook voor tal van andere organisaties.

In de kerk was hij ouderling-kerkrentmeester, penningmeester van de diaconie en diaken. Zijn inbreng als financieel expert wordt alom gewaardeerd. Voor veel andere organisaties in de Doetinchemse samenleving heeft hij de financiën verzorgd, tegen een kleine vergoeding of geheel belangeloos. Zo was hij betrokken bij organisaties die mensen in nood ondersteuning geven bij ziekte, eenzaamheid en armoede, dichtbij en ver weg. Zoals het Platform Armoedebestrijding en de Voedselbank, de Zonnebloem en de Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking.

Het belang van sport, kunst en cultuur in de Doetinchemse samenleving zijn voor hem eveneens belangrijk. Voetbalvereniging Doetinchem kon en kan nog steeds op zijn medewerking rekenen. Voor kunstenaarsnetwerk Het Web heeft hij vanaf de beginperiode tot nu toe de administratie en de boekhouding verzorgd.

Daarnaast heeft Dirk met zijn grote kennis op financieel en belastinggebied altijd klaar gestaan voor degenen voor wie deze kennis minder vanzelfsprekend is.

(foto: Anneke van der Haar)