Close

Kerkenraad

voorzitters
Anneke van der Haar en  Frans Westra

scriba
vacant
T:
E: scribakerkenraad@pgdoetinchem.nl

 

Diaconie
Henk Dijk, voorzitter
T: (06) 22 39 79 25
E: diaconie.pgd@gmail.com

Henk Jansons, penningmeester
T: (0314) 36 66 02
E: jansons.h@planet.nl

scriba
Gideon Koens
E: ghkoens@hetnet.nl

College van kerkrentmeesters
Voorzitter 1: Henkjan Kok

Secretaris: Jan Niewold
E: kerkrentmeesters.pgd@gmail.com