Close

IKA-vakantieweken 2023

Bent u niet (meer) in de gelegenheid zelf een vakantie te regelen? Dan kunt u in april, mei of juni
2023 wellicht aansluiten bij één van de drie vakantieweken die worden verzorgd door IKA ,
Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek en Liemers.

Namens de diaconieën van de aangesloten Protestantse Gemeenten in de Achterhoek en Liemers
worden in 2023 drie geheel verzorgde vakantieweken georganiseerd. De reizen gaan naar Doorn,
Ermelo en Lunteren. De vakantieverblijven zijn er volledig op gericht om ook mensen te ontvangen
die zorg nodig hebben.

De hele week is er een gevarieerd activiteitenprogramma, dat bestaat uit voorstellingen, uitjes,
wandelingen, spellen etc. Ook is er een gezamenlijke viering onder leiding van een predikant of
pastoraal werker. Deelname aan deze activiteiten is geheel vrijblijvend.

De IKA-vakantieweken staan bekend om de gezellige sfeer en de aandacht die er voor de
vakantiegangers is. De groepsgrootte varieert van maximaal 28 tot maximaal 44 vakantiegasten per
week. Uit de ervaringen van andere jaren blijkt dat vakantiegangers het als prettig ervaren om met
mensen uit de streek onder elkaar te zijn.
Een groep enthousiaste vrijwilligers begeleidt de vakantieweken. Deze groep bestaat onder andere
uit gediplomeerd verzorgenden. Ook gaat er een pastoraal medewerker/voorganger mee.

Meer informatie:

 • Voor een folder of meer informatie, vraag uw diaken of kijk op de website van IKA:
  www.ikaachterhoekliemers.nl
 • Rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat kan ook: telefonisch via 0543 – 46 13 04
  of per e-mail via ikapostbus@gmail.com

  Aanmelden:
  Nadat u de folder heeft gelezen, kunt u zich tot uiterlijk 5 januari aanmelden via uw diaken, Greetje
  van Vroonhoven. Zij is bereikbaar per mail (mail@greetje.net) of via 06-4342 8251.
  Ook mensen die geen lid zijn van de aangesloten kerken zijn van harte welkom.