Close

DoeMyanmar, opvolger van DoeMalawi

De deelnemersgroep die deze zomer in Pakokku, Myanmar een community centre gaat bouwen, is aardig op sterkte. De groep van ca. 30 (vooral jonge) mensen uit Doetinchem en omgeving draagt de kosten van het project voor een deel zelf door een eigen bijdrage. Daarnaast gaan de deelnemers actie voeren om het totaalbedrag bij elkaar te krijgen.

Eén van de akties is de verkoop van Wilhelmina-pepermunt. Het betreft doosjes van 100 gram. Verkoopprijs € 1,50 per doosje (of drie doosjes voor de speciale actieprijs van € 5,00). De doosjes staan in de vierplekken (met een busje war u het geld in kunt doen) of u kunt ze kopen bij de deelnemers. Meer informatie over dit project en de (verkoop)acties kunt u vragen bij:
Irene van der Does, T: (06) 27 62 02 75, E: irene@doemyanmar.nl
Hans Bijleveld, T: (0314) 33 24 29, E: hans@doemyanmar.nl
Of kijk op www.doemyanmar.nl. Via de website zijn meer doosjes pepermunt te koop. Die worden desgewenst thuisbezorgd.In het nieuwe gemeenschapshuis van Pakokku zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan de integratie van ex-leprapatiënten binnen de gemeenschap. Zodat zo’n 50 families in een voormalige leprakolonie, die getroffen zijn door lepra, een meer normale toekomst tegemoet gaan. Zo hoopt de Doetinchemse groep te ‘bouwen aan verandering’, het motto van de Christelijke ontwikkelingsorganisatie World Servants.

Update eind april

Op vrijdagavond 7 juli vliegen de 29 deelnemers van DoeMyanmar vanaf Schiphol naar Yangon (voorheen Rangoon). Dan volgt een busreis van meer dan 500 km naar de projectplaats Pakokku.
De deelnemers dragen een deel van de kosten van het project zelf door een eigen bijdrage. Voor het grootste deel van de projectkosten (ongeveer € 2.400 p.p.) hebben ze actie gevoerd en sponsors gezocht. De eerste actie was in september deelname aan het stadsfeest (met onder meer een verloting), gevolgd door pepermuntverkoop (een doorlopende actie), deelnames aan diverse (kerst)markten in de regio, een ruitertocht in Dinxperlo, een boswandeling met stamppotbuffet in Kilder, kerststollenverkoop, twee high tea’s, een spellenavond, diverse etentjes, een dansdag in Zevenaar, een wandeltocht in Dinxperlo, paasstollenverkoop, een autowasdag in Breedenbroek, oud ijzer inzameling in Steenderen en Doetinchem, een collecte, … te veel om op te noemen.

Vanuit de kerken in Doetinchem, en ook vanuit enkele andere kerkgemeenschappen in de Achterhoek, is er volop steun voor het project. In de PG Doetinchem onder meer via het 40-dagenproject. Door al deze acties en de financiële steun van allerlei, soms anonieme, sponsors, is het streefbedrag in zicht.
Daardoor kan de groep zich nu meer en meer gaan focussen op het project zelf; op de bouwwerkzaamheden die ze in Pakokku gaan verrichten.

Het eerste weekend van mei is daarvoor een aanzet gegeven tijdens het World Servants voorbereidingsweekend. Toen kwam de DoeMyanmar-groep in Heino samen met alle World Servants-groepen die deze zomer op project gaan, in totaal zo’n 750 personen. De deelnemers kregen daar informatie over hun project, de reis, de bouw, veiligheid, medische voorzieningen, armoede en cultuur in het projectland. En leerden ze elkaar (nog) beter kennen. Een deel van het programma van dit intensieve weekend werd ingevuld door de mensen die gedurende de 3-weekse werkvakantie leiding aan de groep zullen gaan geven.
Na dit motiverende en inspirerende weekend volgen nog enkele DoeMyanmar-bijeenkomsten die vooral in het teken zullen staan op het naderende project.

Op zondag 2 juli is er in De Wingerd een ‘uitzwaaidienst’ voor DoeMyanmar.
Meer informatie over dit project staat op www.doemyanmar.nl.