Close

Diaconie steunt Stichting Mini Manna

De Diaconie heeft een bedrag van €5000 gedoneerd aan de Stichting Mini Manna. De Diaconie vindt het van groot belang dat deze voorziening overeind blijft voor de ruim 700 mensen die ervan afhankelijk zijn.
Sinds de corona-uitbraak verslechtert de situatie bij Mini Manna. De inkomsten uit de kringloop zijn veel minder en de dagopvang ligt helemaal stil. De supermarkt blijft open maar moet nu uit giften draaiende worden gehouden. Daarbij is de inkoop lastiger omdat de overschotten in de supermarkten (de leveranciers van de Mini Manna) minder zijn geworden met stijgende prijzen als gevolg.

De Stichting Mini Manna is heel blij met de donatie. En de Diaconie is blij dat ze over middelen beschikt die nu kunnen worden ingezet. Gezien de huidige crisis verwacht de Diaconie meerdere organisaties te moeten ondersteunen.