Close

Afscheid en intrede

Zondag 9 juni was een bijzondere dag voor de Vierplek Wehl. Bijzonder omdat afscheid werd genomen van ds. Henk Boonen én in dezelfde viering ds. Helma van Loon-Kuipers werd bevestigd als nieuwe predikant.

Bijzondere momenten in de viering waren het losmaken van ds. Boonen en de bevestiging van ds. Van Loon. Niet vaak gebeurt dit in één kerkdienst.

Ds. Henk Boonen werd bedankt voor zijn werk en inzet en toegesproken, onder meer door de  voorzitter van de kerkenraad en de Kindernevendienst, door Anneke van der Haar – voorzitter van de kerkenraad Pg Doetinchem. Zij nam afscheid van ds. Boonen, ontbond de Beroepingscommissie en sprak ds. Van Loon toe. Diverse cadeaus werden overhandigd, o.a. een houten sculptuur van de paaskaars. Een stuk vakwerk van Willy Hendriksen, gemaakt van hout van de oude boom, die op het kerkplein heeft gestaan.

Ds. Helma van Loon werd door enkele sprekers welkom geheten als nieuwe predikant. Van het hout van dezelfde boom werd haar een kruisje overhandigd als blijk van verbondenheid. Erg leuk was de videoboodschap, ingesproken door de collega-dominees, waarbij beide predikanten werden toegesproken en uitgezwaaid. Dat gebeurde in een soort drie-gesprek, getoond op het grote scherm.

Na de dienst was er een geanimeerd samenzijn in Ons Huis en in de kerktuin.