Close

Actie Kerkbalans in januari 2022

Ook in 2022 is er weer de vertrouwde actie Kerkbalans. De actie loopt van 15 tot 29 januari.  U ontvangt dan de speciale Ontmoeting en de bijlage om uw toezegging kenbaar te maken. Het landelijk motto is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een mooie gedachte. Zoals u weet is deze actie veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerk.

In onze gemeente gaat het om de vele mooie inspirerende activiteiten die georganiseerd worden. Deze activiteiten kosten echter ook veel geld. Dat is op zich niet erg, maar jaarlijks hebben we helaas wel te maken met tekorten. Ondanks alle Corona-perikelen waar velen van ons direct of indirect mee te maken hebben, moeten we elkaar vast blijven houden. Niet voor niets is in Doetinchem dit jaar als gedachtegoed gekozen voor ‘Een nieuw begin’.

Graag nodigen wij u daarom uit om een gulle bijdrage, naar draagkracht, toe te zeggen.
College van Kerkrentmeesters