Close
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 14-28 januari 2023

Zoals ieder jaar melden wij ons in januari met de vraag of u ons wilt steunen door bij te dragen aan de werkzaamheden van de PGD.

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Wij willen van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief van de kerkrentmeesters en een speciale ‘Actie kerkbalans Ontmoeting’ met de vraag uw bijdrage aan de PGD aan te geven en te melden hoe u wilt geven.

U kunt uw gift dit jaar ook via de website regelen; in de envelop over de Actie Kerkbalans die u in januari krijgt, zit een ‘Toelichting digitaal betalen Kerkbalans 2023’ (of klik hier).

Als u alles volgens de toelichting doet, moet het lukken.

Succes!