Close
Aan tafel

Aan tafel

Aan tafel‘Aan tafel’ is het thema waar we dit seizoen (2022-2023) mee bezig gaan in de Protestantse Gemeente Doetinchem.

Tafels gebruiken we voor allerlei zaken, en je vindt ze eigenlijk in elk gebouw, in elk huis en soms ook buiten. Er zijn ronde tafels (bekend van o.a. gesprekken tussen mensen, groepen, volken die met elkaar overhoopliggen), vergadertafels (waar veel gepraat wordt en belangrijke besluiten worden genomen), picknicktafels (om heerlijk buiten te eten), werktafels (waar van alles bedacht en gemaakt wordt), eettafels (om thuis en in restaurants te eten, soms in je eentje, maar ook samen), lees- en informatietafels (vol met kranten en tijdschriften over van alles en nog wat) en in kerken avondmaalstafels.

Tafels gebruiken we dus om te overleggen, te vergaderen, om aan te lezen of iets te schrijven.  Maar aan de tafels in de keuken of kamer wordt vooral gegeten. En hoe vaak mondt het samen eten, als je met meer bent, tot gesprekken die soms tot in de late uurtjes duren.

Allerlei associaties riep het thema ‘Aan tafel’ bij ons op, maar vooral die van samen eten.

En samen eten raakt in de kerk ook aan (diaconale) thema’s en gedachten, zoals ‘geef ons heden ons dagelijks brood’, het (ver)delen, breken, barmhartigheid, het oude ‘pannetje soep’ en concreet tot en met de schrijnende hongersituatie in de Hoorn van Afrika.

Ook in de Bijbel zijn er veel verhalen over de tafel in de Tempel. Maar ook verhalen waarin er samen aan tafel gegeten wordt. Gasten worden ruimhartig genodigd, want eten is een ultieme vorm van gastvrijheid. En samen eten schept verbondenheid. Daarbij gaat het niet alleen om het lichaam, maar ook om de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Het biedt de mogelijkheid van het vormen van een gemeenschap, een van de thema’s van ons GemeenteBreedBeraad.

Wij staan dit seizoen in het kader van de Tuin vol Verhalen, stil bij zeven verhalen die vooral over samen eten gaan en die elk ook weer een ander perspectief bieden.

We hebben daarbij de volgende gedeelten uit de Bijbel gekozen:

  • Genesis 25: 27-34. De hongerige Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer Jacob voor een bord linzensoep.
  • 1 Koningen 19:1-9. Moedeloos en moe is Elia de woestijn ingetrokken om te sterven. Tot twee keer toe krijgt hij brood en water aangereikt van de engel. Hij komt weer op krachten komt en maakt een voetreis van 40 dagen en nachten totdat hij bij de berg Horeb komt.
  • Psalm 145. Dit lied is één en al lof. Het bezingt de volheid van Gods altijd gevende goedheid, ook de gave van het voedsel op de juiste tijd, voor iedereen en voor alles wat leeft.
  • Jesaja 25:6-9. De profeet Jesaja ziet met groot verlangen uit naar die dag waarop het kwaad teniet is gedaan. Op die dag zal God voor alle volken een feestmaal aanrichten op de Sion. Jesaja ziet het voor zich: ´uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet´.
  • Matteüs 22:1-14.Wanneer de genodigden voor het bruiloftsfeest voor de zoon van de koning weigeren te komen, worden de mensen van de straat uitgenodigd voor het bruiloftsmaal. Eén van hen, die geen feestkleed blijkt te dragen, wordt buiten geworpen.
  • Marcus 6:14-44.  Een toezegging gedaan op het verjaardagsfeest van Herodes, een feest met veel eten en drinken, loopt uit op de gruwelijke dood van Johannes de doper. Hierop volgt direct een ander maaltijdverhaal, dat van de spijziging van een grote menigte mensen met vijf broden en twee vissen, waarbij twaalf manden overblijven.
  • 1 Korintiërs 11:17-34. Het gaat er chaotisch aan toe bij de Maaltijd van de Heer in de gemeente in Korinte. Rijken eten alles op en laten niets over voor de armen. Paulus zet zich in voor een waardige tafelgemeenschap.

Aan tafelWe hopen dat het een mooi en gezegend seizoen met de Tuin vol Verhalen mag zijn, waarin we elkaar mogen ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en dat het ons samen als gemeente van Christus mag verrijken.

De predikanten