Close

28 okt: Lezing over kerk, diaconaat en inclusie

Donderdagavond 28 oktober komt prof. Thijs Tromp in de Wingerd spreken over ‘Kerk, diaconaat en inclusie’. De bijeenkomst, georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting, begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Toegangsprijs €5,  incl. een kopje koffie of thee.

Inclusie is een belangrijk thema in onze samenleving. Het staat voor het verlangen en streven naar een samenleving waar ieder mens er toe doet en mee kan doen. Of nog scherper, dat ieder mens deel uit maakt van een groep waar zij of hij, als ze er niet zijn, gemist worden. Dat is voor lang niet iedereen het geval. Veel mensen, ook in Nederland, leven in posities van uitsluiting. Bijvoorbeeld als gevolg van armoede, een ziekte of een beperking. Er wordt van alles ondernomen om mensen uit hun isolatie te helpen, door werk, vrijwilligerswerk, opleiding en begeleiding.

De vraag van deze avond is, wat zou de kerk, en specifiek de diaconie, kunnen bijdragen aan inclusie. Hoe gastvrij is de kerk, hoe hoog zijn de drempels voor mensen met beperkingen om mee te doen. Hoe kleurrijk is de kerk, om voor mensen met kleur een gastvrije plaats te zijn. We gaan dus in de spiegel kijken, maar niet om onszelf de maat te nemen. Maar veeleer om de kleine momenten van betekenisvol contact op het spoor te komen. Want inclusie begint altijd bij de kleine ontmoeting. “Ik kiek oe an en ie kiekt mi-j an, dan kieke wi-j naor mekare, wi-j hebt contact,” schreef Anne van der Meiden ooit. Zo is dat!

Prof. dr. Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit en directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders.