Close

Wingerdproeverij

De één houdt van een viering met veel stilte, de ander is juist liever in gesprek, een derde houdt vooral van koffie. Daarom start in De Wingerd een nieuw initiatief  op de eerste zondag van de maand. Het kerkelijk centrum is dan open vanaf ca. 8.30 uur tot 13.30 uur. In die tijd zullen er vieringen zijn, koffie en een lunch. En u/jij kunt aanhaken op het moment dat bij je past en gaan wanneer het uitkomt. De eerstkomende keer is op :

Zondag 2 februari 2020

9.00 – 9.30 uur
Morgengebed: viering met enkele liederen, gebeden, een lezing en stilte.

9.30 – 10.00 uur: Koffie

10.00 – 11.00 uur
Klassieke viering: viering met liederen, gebeden, lezing en overweging.

11.00 – 11.30 uur: Koffie

11.30 – 12.30 uur
Interactieve viering: viering met vooral ‘lichtere’ liederen (Iona, Opwekking, Sela, kinderliedjes enz.), gebeden, lezing en verdieping. Veel nadruk op persoonlijke verwerking en inbreng. Speciaal geschikt voor kinderen, jongeren en iedereen die zelf aan de slag wil. De allerjongsten zijn ook gewoon welkom in de viering.

12.30 – 13.30 uur
Lunch: een ieder die mee wil lunchen neemt wat lekkers mee voor de lunch, geschikt om te delen met anderen.

Dit initiatief vindt plaats elke eerste zondag van de maand, behalve de zondag in januari en de zondagen in de zomervakantie.

De toegang is vrij. Tijdens iedere viering zal een collecte gehouden worden.