Close

Weg van Leven-de Innerlijke Weg

In de kring ‘Weg van Leven – de Innerlijke Weg’ staat de weg die elk van ons gaat in het concrete leven van alle­dag, met zijn vreugde en ver­driet, verwondering en ont­red­dering, vinden en ver­liezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbonden­heid en eenzaamheid cen­traal. ‘Weg van Leven – de Innerlijke Weg’ gaat over persoonlijke geloofs­verdieping en het gezamenlijk gesprek daarover.

Voor de verdieping is er een werkschrift met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond 7 verschillende thema’s beschikbaar. De thema’s zijn: Genade, Verlangen, Overgave, Vruchtdragen, Volharden, Liefhebben en Dank­baarheid. Het gezamenlijk gesprek over deze thema’s vindt plaats in een aantal groepsbijeenkomsten.

Als u meer wilt weten over deze kring, bent u van harte welkom op de startbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met de inhoud, er iets van te proeven en te beslissen of u mee wilt doen.

Startbijeenkomst: 30 september

Vervolg:               7 oktober, 21 oktober, 28 oktober, 4 november, 11 november, 18 november en 25 november

Tijd:                       20.00 – 21.30 uur

Plaats:                  Driekoningenkapel, Gasthuissteeg 2

Opgave:               bij ds. Wijke Greydanus, tel. 0314-645233 of 06-23460083, wijkegreydanus@kpnmail.nl